fbpx

Kierunki studiów prowadzone w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, które uzyskały ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

Kierunek studiówUzyskana ocenaPoziom studiówUchwała Prezydium PKANastępna ocena
Wychowanie fizyczne pozytywna I stopnia
(profil praktyczny)
II stopnia
(profil ogólnoakademicki)
21.07.2022 2027/2028
Wychowanie fizyczne pozytywna I i II stopnia
(profil ogólnoakademicki)
17.09.2015 2020/2021
Wychowanie fizyczne pozytywna I i II stopnia, 
jednolite magisterskie
27.11.2008 2014/2015
Wychowanie fizyczne pozytywna jednolite magisterskie 12.06.2003 2007/2008