UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Wychowanie fizyczne

rekrutacja kierunek wf

Kierunek Wychowanie fizyczne stworzony został z myślą o osobach, które lubią wysiłek fizyczny, doskonalenie własnych sprawności oraz pracę z młodzieżą. Studia przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej, wychowawczej i menedżerskiej w zakresie wychowania fizycznego.

FORMA STUDIÓW

Zajęcia na kierunku Wychowanie fizyczne prowadzone są:

 • studia I stopnia (3-letnie) - w formie stacjonarnej,
 • studia II stopnia (2-letnie) - w formie stacjonarnej

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci tego kierunku nabywają niezbędne kwalifikacje w zakresie oddziaływania na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokajania potrzeb związanych z rozwojem psychomotorycznym. Studenci uzyskują również przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie ukończonej specjalności.

studia I stopnia - specjalność nauczycielska

Po pierwszym roku student wybiera jeden z modułów:

 • Instruktorski
 • Grupy dyspozycyjne

Absolwenci otrzymują tytuł licencjata wychowania fizycznego i uzyskują:

 • kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela WF na wszystkich szczeblach edukacji,
 • kompetencje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
 • oraz dodatkowo kwalifikacje charakterystyczne dla wybranego modułu.

studia II stopnia - specjalność nauczycielska

Student wybiera jeden moduł:

 • Trener osobisty
 • Trener
 • Menedżer sportu
 • Instruktor sportu

Absolwenci otrzymują tytuł magistra wychowania fizycznego. Uzyskują przygotowanie do pracy w placówkach edukacyjnych wszystkich szczebli oraz jako specjaliści kultury fizycznej w instytucjach oświatowych, administracji samorządowej i państwowej, służbach mundurowych oraz dodatkowo kwalifikacje charakterystyczne dla wybranego modułu.
Ponadto, absolwenci uzyskują przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ukończonego modułu.

OPIS MODUŁÓW

Moduły na studiach I stopnia

 • Moduł: Instruktorski

Absolwenci dodatkowo nabywają kwalifikacje instruktorskie w dwóch wybranych dyscyplinach sportu* (pływania, gier zespołowych, tenisa, lekkiej atletyki, gimnastyki, fitness, akrobatyki sportowej).

Perspektywy zawodowe:

 • nauczyciel wychowania fizycznego na wszystkich szczeblach edukacji,
 • prowadzenie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
 • instruktor sportu w klubach sportowych,
 • prowadzenie Uczniowskich Klubów Sportowych,
 • własna działalność w zakresie organizacji zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Moduł: Instruktorski  można realizować tylko na studiach I stopnia.

 • Moduł: Grupy dyspozycyjne

Absolwenci dodatkowo nabywają kwalifikacje instruktora z wybranej dyscypliny sportu* (pływania, gier zespołowych, tenisa, lekkiej atletyki, gimnastyki, fitness, akrobatyki sportowej) oraz przygotowanie do procesu rekrutacji do służb mundurowych.

Perspektywy zawodowe:

 • nauczyciel wychowania fizycznego na wszystkich szczeblach edukacji,
 • prowadzenie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
 • przygotowanie absolwentów pod względem sprawnościowym i merytorycznym do uczestnictwa w procesie rekrutacji w służbach, takich jak np. ABW, CBŚ, Policja, Straż Pożarna, Żandarmeria Wojskowa, Służba Celna, Inspekcja Skarbowa, czy Służba Zawodowa w Wojsku Polskim,
 • przygotowanie absolwentów do objęcia stanowiska instruktora wychowania fizycznego i sportu w służbach mundurowych,
 • przygotowanie absolwentów do prowadzenie, oprócz zajęć z WF-u, zajęć w terenie, w tym tzw. zielonych i białych szkół oraz podstawowych obozów przetrwania na potrzeby edukacji dzieci i młodzieży,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie organizacji obozów przetrwania i sportów ekstremalnych dla dorosłych.

Na specjalności przewidywane są m.in. takie przedmioty, jak: strzelectwo sportowe, tory przeszkód i atletyka terenowa, survival, samoobrona i walka wręcz, system obrony RP, organizacja administracji wewnętrznej.

Moduł: Grupy dydpozycyjne  można realizować tylko na studiach I stopnia.

* utworzenie modułu oraz specjalizacji instruktorskiej lub trenerskiej uwarunkowane jest liczbą chętnych.

Moduły na studiach II stopnia

 • Moduł: Trener osobisty

Absolwenci nabywają kwalifikacje instruktora kulturystyki i dyplom trenera osobistego.

Trener osobisty jest osobą kompleksowo przygotowaną do prowadzenia indywidualnych treningów z klientem. W trakcie studiów student nabywa praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem wywiadu z klientem, układania planów treningowych dostosowanych do poziomu wydolności klienta, wieku, płci, przebytych chorób i urazów oraz celów treningowych. Absolwent doskonale zna metodykę różnych form treningu, potrafi dokonać pokazu ćwiczenia, koryguje technikę ćwiczeń wykonywanych przez klienta. Absolwent potrafi opracować plan dietetyczny, jest autorytetem dla klienta z zakresu prowadzenia treningu zdrowotnego.

Perspektywy zawodowe:

 • nauczyciel wychowania fizycznego na wszystkich szczeblach edukacji,
 • instruktor sportu w klubach sportowych,
 • praca w klubach fitness i odnowy biologicznej,
 • własna działalność w zakresie organizacji zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zawód trenera osobistego jest bardzo perspektywiczny, kluby fitness nieustannie poszukują nowych pracowników na to stanowisko, co bardzo mocno zwiększa szanse trenera personalnego na znalezienie miejsca pracy po zakończeniu edukacji.

W trakcie studiów realizowane są takie przedmioty min. jak:

 • Psychologia pracy z klientem,
 • Trening zdrowotny,
 • Żywienie i suplementacja diety,
 • Odnowa biologiczna,
 • Praktyka trenerska.

Moduł: Trener osobisty można realizować tylko na studiach II stopnia.

 • Moduł: Trener sportu

Absolwenci dodatkowo nabywają kwalifikacje trenera w wybranej dyscyplinie sportu*. Uzyskują kompetencje do programowania, planowania i koordynowania pracy szkoleniowej w sporcie kwalifikowanym.

Pespektywy zawodowe:

 • nauczyciel wychowania fizycznego na wszystkich szczeblach edukacji,
 • trener wybranej dyscypliny sportu w klubach sportowych,
 • własna działalność w zakresie organizacji zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Moduł Trenerski można realizować tylko na studiach II stopnia.

 • Moduł: Menedżer sportu

Absolwenci dodatkowo nabywają kwalifikacje instruktorskie w wybranej dyscyplinie sportu* i kwalifikacje do zarządzania instytucjami sportowymi w zakresie marketingu, negocjacji i public relations.

Pespektywy zawodowe:

 • nauczyciel wychowania fizycznego na wszystkich szczeblach edukacji,
 • instruktor sportu w klubach sportowych,
 • praca w klubach fitness i odnowy biologicznej,
 • własna działalność w zakresie organizacji zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Moduł planowanie i zarządzanie opieką senioralną można realizować tylko na studiach II stopnia.

 • Moduł: Instruktor sportu

Absolwenci dodatkowo nabywają kwalifikacje instruktorskie w dwóch wybranych dyscyplinach sportu* (pływania, gier zespołowych, tenisa, lekkiej atletyki, gimnastyki, fitness, akrobatyki sportowej).

Perspektywy zawodowe:

 • nauczyciel wychowania fizycznego na wszystkich szczeblach edukacji,
 • instruktor sportu w klubach sportowych,
 • prowadzenie Uczniowskich Klubów Sportowych,
 • własna działalność w zakresie organizacji zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Moduł: Instruktorski  można realizować tylko na studiach II stopnia.

* utworzenie modułu oraz specjalizacji instruktorskiej lub trenerskiej uwarunkowane jest liczbą chętnych.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów na kierunku Wychowanie fizyczne jest w pełni zgodny z aktualnymi wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Polską Ramą Kwalifikacji. Program ten obejmuje przedmioty:

studia I stopnia

 • kształcenia ogólnego (np. język obcy, etyka, filozofia, socjologia, technologie informacyjne),
 • kształcenia podstawowego (np. anatomia, antropologia, fizjologia, pedagogika, psychologia, teoria wf),
 • kształcenia kierunkowego (np. teoria i metodyka sportów indywidualnych, teoria i·metodyka sportów zespołowych, metodyka wf, ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne, pierwsza pomoc przedmedyczna, sporty zimowe, obóz letni).

studia II stopnia

 • kształcenia podstawowego (np. język obcy, ekologia, komunikacja interpersonalna, przedsiębiorczość, zarządzanie instytucjami sportowymi),
 • kształcenia kierunkowego (np. teoria i metodyka sportów indywidualnych, teoria i metodyka sportów zespołowych, medycyna sportowa, odnowa biologiczna, edukacja zdrowotna, turystyka szkolna, wf specjalne).

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę dydaktyczną kierunku Wychowanie fizyczne stanowią przede wszystkim wysokiej klasy specjaliści z dzieciny nauk o kulturze fizycznej, wieloletni nauczyciele, trenerzy klas mistrzowskich i naukowcy – członkowie międzyuczelnianych i międzynarodowych zespołów badawczych. Wśród kadry znajdują się także wybitni sportowcy, którzy przekazują swoją wiedzę i umiejętności nie tylko na zajęciach, ale również w klubach sportowych, gdzie studenci mogą w połączeniu z zajęciami rozwijać swoje zainteresowania sportowe.

Na Wydziale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne w procesie kształcenia jest praktyczne przygotowanie do zawodu. Dlatego zajęcia prowadzone są nie tylko przez wykładowców akademickich, ale również przez doświadczonych praktyków i ekspertów z różnych związków sportowych i szkół wyższych z całej Polski.

PRAKTYKI

Studenci kierunku Wychowanie fizyczne w czasie studiów odbywają praktyki pedagogiczne w wybranych przez siebie szkołach.

studia I stopnia

 • praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej w wymiarze 30 godzin i 2 ECTS,
 • praktyka wdrożeniowa w szkole podstawowej w wymiarze 40 godzin i 2 ECTS,
 • praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej w wymiarze 80 godzin i 3 ECTS,
 • praktyka kolonijna w wymiarze 60 godzin i 2 ECTS,
 • praktyka zawodowa z modułu w wymiarze 30 godzin i 1 ECTS,
 • praktyka w wymiarze 180 godzin i 6 ECTS.

Zakres:

 • praktyka dydaktyczna – student zapoznaje się z działalnością szkoły w zakresie ogólnego jej funkcjonowania,
 • praktyka wdrożeniowa – studenci zapoznają się z procesem wychowania fizycznego w klasach I – III,
 • praktyka pedagogiczna – dotyczy klas IV – VI z obserwacją i samodzielnym prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego i w związku z tym, planowaniem pracy nauczyciela.

studia II stopnia

 • praktyka w szkole ponadpodstawowej w wymiarze 120 godzin i 6 ECTS,
 • praktyka zawodowa z modułu w wymiarze 30~50 godzin i 2 ECTS.

Zakres:

 • praktyka w szkole ponadpodstawowej – student zajmuje się specyfiką pracy nauczyciela wychowania fizycznego na tym poziomie edukacyjnym, prowadząc samodzielnie zajęcia wychowania fizycznego.

WYMIANA STUDENCKA

W naszej Uczelni istnieje możliwość odbycia części studiów zagranicą, m.in. w ramach programu Erasmus. Studenci przystępujący do tego programu mogą ubiegać się o wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni oraz na praktykę do zagranicznej instytucji nieakademickiej.

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA!