UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Dietetyka

rekrutacja kierunek dietetyka

Kierunek Dietetyka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Rosnąca świadomość społeczeństwa, potrzeba dbania o zdrowie i kondycję fizyczną dają coraz większe szanse na zatrudnienie i rozwój specjalistów tej branży.

FORMA STUDIÓW

Studia I stopnia trwają 3 lata i prowadzone są w trybie stacjonarnym. W trakcie studiów do wyboru są dwie specjalności:

 • żywienie w sporcie,
 • dietoterapia i dietoprofilaktyka.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent, po ukończeniu studiów, otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Jest przygotowany do:

 • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia,
 • planowania racjonalnego żywienia różnych grup ludności,
 • planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją,
 • profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych,
 • a także prowadzenia edukacji żywieniowej.

Absolwent, oprócz opanowania powyższych umiejętności, będzie dodatkowo wyposażony w:

 • szczegółową wiedzę w zakresie żywienia osób aktywnych fizycznie, a przede wszystkim uprawiających sport wysoko kwalifikowany, 
 • wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w dziedzinie żywienia człowieka.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent kierunku Dietetyka może podjąć pracę w:

 • poradniach żywieniowych,
 • szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • klubach i stowarzyszeniach sportowych,
 • innych instytucjach związanych z doradztwem w zakresie żywienia ludzi, oraz upowszechnianiem wiedzy o żywieniu człowieka.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów na kierunku Dietetyka jest w pełni zgodny z aktualnymi wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Program ten obejmuje moduły / przedmioty:

 • kształcenia ogólnego (np. technologie informacyjne, planowanie kariery zawodowej, psychologia)
 • kształcenia podstawowego (np. biochemia ogólna i żywności, biologia, fizjologia ogólna, genetyka),
 • kształcenia kierunkowego (np. żywienie człowieka, dietetyka pediatryczna, farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością, elementy patofizjologii klinicznej, analiza i oceny jakości żywności),
 • w ramach specjalności poruszane są treści takie jak aspekty organizacyjno-prawne i źródła finansowania działalności gospodarczej oraz podstawy żywienia w wysiłku fizycznym, doping i wspomaganie żywieniowe.

PRAKTYKI

Studenci kierunku Dietetyka w czasie studiów odbywają praktyki zawodowe w wybranych placówkach i instytucjach, z którymi zawarto szereg porozumień i umów. Praktyka realizowana jest w łącznym wymiarze 770 godzin (22 tygodnie x 35 godzin).

 • praktyka wstępna w szpitalu lub w poradni zatrudniającej dietetyka – 105 godzin,
 • praktyka w poradni dietetycznej i dziale żywienia w szpitalu – 140 godzin,
 • praktyka w poradni chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych – 105 godzin,
 • praktyka w szpitalu dziecięcym – 105 godzin,
 • praktyka w szpitalu dla dorosłych – 105 godzin,
 • praktyka w domu opieki społecznej – 70 godzin,
 • praktyka Technologia Potraw – 70 godzin,
 • praktyka związana z modułem do wyboru: w firmie gastronomicznej lub Ośrodku Przygotowań Olimpijskich – 70 godzin.

WYMIANA STUDENCKA

W naszej Uczelni istnieje możliwość odbycia części studiów zagranicą, m.in. w ramach programu Erasmus. Studenci przystępujący do tego programu mogą ubiegać się o wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni oraz na praktykę do zagranicznej instytucji nieakademickiej.

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA!