UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Zagadnienia na egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:
1) egzaminu kierunkowego – student losuje 1 pytanie z zakresu obszaru tematycznego pracy*,
2) obrony pracy dyplomowej – student odpowiada na 2 pytania z zakresu problematyki pracy dyplomowej (po jednym od promotora i recenzenta)

* dyplomant przygotowuje się z takiego zakresu materiału, jaki został opracowany dla Zakładu jego promotora

 

WYKAZ ZAKŁADÓW I PROMOTORÓW

Zakład Dietetyki

DIETETYKA (egzamin licencjacki)

 1. Scharakteryzuj wskaźniki biochemiczne świadczące o stopniu niewydolności nerek i uwzględniając ich nasilenie, określ rodzaj dietoterapii.
 2. Omów rolę śródbłonka w regulacji ciśnienia tętniczego i utrzymania homeostazy, wskaż główne założenia diety hipotensyjnej.
 3. Omów mechanizm regulacji metabolizmu kości i przedstaw zasady terapii żywieniowej w osteoporozie.
 4. Omów żywieniowe podłoże choroby refluksowej żołądkowo-przełykowej GERD oraz zalecenia dietetyczne z uwzględnieniem produktów zalecanych i niezalecanych.
 5. Scharakteryzuj rolę Helicobacter Pylori w rozwoju choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, przedstaw ilościowo-jakościowe zalecenia dietetyczne.
 6. Scharakteryzuj rolę dietoterapii w przewlekłym i ostrym zapaleniu pęcherzyka żółciowego.
 7. Scharakteryzuj parametry biochemiczne świadczące o zagrożeniu ustroju miażdżycą i podaj główne wskazania profilaktyki  i leczenia dietetycznego.
 8. Zalecenia dietoterapii w stłuszczeniu wątroby.
 9. Zasady żywienia w kamicy żółciowej.
 10. Postępowanie dietetyczne w dnie moczanowej.
 11. Etapy postępowania w dietoterapii otyłości. Przedstaw przykład diety ubogoenergetycznej w oparciu o podane dane pacjenta.
 12. Żywność funkcjonalna i specjalnego przeznaczenia w dietoterapii chorób cywilizacyjnych (otyłość, miażdżyca, cukrzyca, nowotwory).
 13. Zasady postępowania dietetycznego w cukrzycy typu 2. Przedstaw przykład diety w oparciu o podane dane pacjenta.
 14. Zasady żywienia kobiet w ciąży powikłanej cukrzycą.
 15. Zalety i wady diet z ograniczeniem węglowodanów. Przedstaw przykład diety.
 16. Zalety i wady diety wysokobiałkowej. Przedstaw przykład diety.
 17. Omów rola diety śródziemnomorskiej w zapobieganiu chorobom dietozależnym.
 18. Podstawowe błędy żywieniowe sprzyjające występowaniu otyłości u dzieci.
 19. Przedstaw kryteria diagnostyczne zaburzeń odżywiania oraz schemat leczenia dietetycznego.
 20. Omów chemoprewencję żywieniową nowotworów na poszczególnych poziomach kancerogenezy.

Zakład Fizjoterapii

FIZJOTERAPIA (egzamin magisterski)

 1. Główne założenia postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów z bólem i ograniczeniami ruchomości powodowanymi bliznami pooperacyjnymi.   
 2. „Czerwone fagi” w postępowaniu fizjoterapeutycznym mogące wskazywać na chorobę nowotworową pacjenta.   
 3. Elementy postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów z porażeniem nerwu twarzowego.
 4. Główne zasady pomiaru i zapisu zakresu ruchów w stawach według SFTR.
 5. Skala oraz zasady oceny siły mięśniowej wg. Lovetta.
 6. Testy i ćwiczenia równoważne.
 7. Metodyka poizometrycznej relaksacji mięśni.
 8. Testy funkcjonalne – zadania i przykłady.
 9. Zasady prowadzenia ćwiczeń kształtujących.
 10. Ogólne zasady kinezyterapii stawów w chorobach reumatycznych.
 11. Ręka reumatoidalna – rola fizjoterapeuty w rehabilitacji chorego.
 12. Zasady usprawniania pacjenta po amputacji goleni z uwzględnieniem postępowania protetycznego.
 13. Główne założenia metody NDT Bobath w usprawnianiu dzieci.
 14. Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjenta z rozpoznaniem SM w okresie reemisji.
 15. Kierunki terapii u pacjenta z rozpoznaniem choroby Parkinsona.
 16. Rehabilitacja kardiologiczna – etap szpitalny. Zasady prowadzenia fizjoterapii.
 17. Techniki oczyszczania drzewa oskrzelowego w fizjoterapii pulmonologicznej.
 18. Dysfunkcja stawu skroniowo-żuchwowego (etiologia, objawy, anamneza - badanie podmiotowe i przedmiotowe).
 19. Wskazania i przeciwwskazania ogólne (względne i bezwzględne) oraz specjalne (dla okolicy szyi i brzucha) manualnego drenażu limfatycznego.
 20. KTP (kompleksowa terapia przeciwobrzękowa), jej części składowe oraz ich cele.

WYCHOWANIE FIZYCZNE (egzamin licencjacki)

 1. Budowa i funkcje układu ruchu.
 2. Budowa stawów (połączeń maziowych) i jej wpływ na zakres ruchomości.
 3. Charakterystyka włókien wolno- i szybkokurczliwych.
 4. Wiek rozwojowy, aspekty i kryteria oceny.
 5. Wpływ bezczynności ruchowej na organizm.
 6. Sposoby oceny wydolności tlenowej.
 7. Badanie i ocena elastyczności mięśniowej grupy mięśni posturalnych oraz zakresów ruchomości w stawach rzutujących na postawę ciała.
 8. Scharakteryzuj zaburzenia równowagi oraz metody ich diagnozowania.
 9. Scharakteryzuj środowiskowe uwarunkowania sprawności motorycznej.
 10. Metodyka postępowania korekcyjnego w wadach postawy w płaszczyźnie strzałkowej – dobór ćwiczeń do poszczególnych wad.
 11. Wady stóp oraz zasady postępowania korekcyjnego.
 12. Dyscypliny sportu gimnastycznego.
 13. Konkurencje w akrobatyce sportowej.
 14. Konkurencje w gimnastyce sportowej kobiet i mężczyzn.
 15. Zasada indywidualizacji treningu sportowego – czynniki wpływające na odrębność procesu szkolenia poszczególnego zawodnika.
 16. Przedstaw metodykę nauczania wybranego elementu techniki specjalnej.
 17. Omów zalety i wady poszczególnych metod nauczania stosowanych w wychowaniu fizycznym.
 18. Rola nauczyciela wychowania fizycznego w szkolnym wychowania fizycznego.
 19. Na podstawie różnych toków zajęć wychowania fizycznego omów zasady budowy lekcji.
 20. Podaj i omów wpływ form organizacyjnych na intensywność lekcji.

Zakład Nauk Biologicznych

FIZJOTERAPIA (egzamin magisterski)

WYCHOWANIE FIZYCZNE (egzamin magisterski)

WYCHOWANIE FIZYCZNE (egzamin licencjacki)

 1. Budowa i funkcje układu ruchu.
 2. Budowa i funkcje układu krążenia i układu oddechowego.
 3. Ontogeneza i czynniki rozwoju człowieka.
 4. Wiek rozwojowy, aspekty i kryteria oceny.
 5. Scharakteryzuj zasady komunikacji międzykomórkowej.
 6. Wymień tlenowe i beztlenowe systemy energetyczne.
 7. Rola enzymów w kontroli reakcji metabolicznych.
 8. Rodzaje skurczów mięśniowych i ich charakterystyka.
 9. Charakterystyka włókien wolno- i szybkokurczliwych.
 10. Sposoby oceny wydolności tlenowej.
 11. Budowa stawu kolanowego.
 12. Ukrwienie kończyny górnej i dolnej.
 13. Współpraca układu nerwowego z mięśniowym w wybranej dyscyplinie sportu.
 14. Budowa stawów (połączeń maziowych) i jej wpływ na zakres ruchomości.
 15. Wpływ bezczynności ruchowej na organizm.
 16. Różnice fizjologiczne między kobietami mężczyznami i ich wpływ na zdolności wysiłkowe.
 17. Wymień i opisz 4 podstawowe etapy udzielania pomocy.
 18. Co to jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa, opisz metodę i okoliczności zastosowania.
 19. Wpływ zespolonego działania czynników atmosferycznych na organizm.
 20. Wymień i scharakteryzuj tylko jedną z 12 grup produktów spożywczych.

DIETETYKA (egzamin licencjacki)

Zakład Nauk Humanistycznych i Społecznych

WYCHOWANIE FIZYCZNE (egzamin magisterski)

 1. Najważniejsze przejawy kultury fizycznej w okresie starożytności.
 2. Patriotyzm w sporcie polskim w XIX i XX wieku.
 3. Współczesny ruch olimpijski w skali ogólnopolskiej i globalnej.
 4. Tendencje w rozwoju sportu na świecie w XX i XXI wieku.
 5. Najwybitniejsi przedstawiciele sportu w Polsce – wybrane przykłady.
 6. Przedstaw rolę tożsamości w życiu człowieka. Jakie są etapy jej kształtowania i rodzaje.
 7. Przedstaw osiągnięcia rozwojowe dziecka w okresie dorastania.
 8. Przedstaw osiągnięcia rozwojowe dziecka młodszym wieku szkolnym.
 9. Opisz zjawiska społeczne takie jak stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja. Jak przeciwdziałać uprzedzeniom?
 10. Przedstaw zjawisko deindywiduacji. Jakie czynniki sprzyjają i jakie czynniki zapobiegają deindywiduacji?
 11. Inkontrologia, Uniwersalizm, jako propozycje nowego myślenia, filozofii człowieka we współczesnej filozofii polskiej.
 12. Grecki racjonalizm humanistyczny – Sokrates, Platon, Arystoteles.
 13. Zagadnienie uwarstwienia społecznego. Zróżnicowanie społeczno-zawodowe. Klasy, warstwy społeczne.
 14. Małe grupy społeczne, duże grupy społeczne, zasady ich funkcjonowania.
 15. Kierunki w Etyce.
 16. Cechy procesu wychowania. Psychospołeczne uwarunkowania procesu wychowania.
 17. Proces wychowania w koncepcjach psychologicznych, społecznych i pedagogicznych.
 18. Metody wychowania oraz formy oddziaływań wychowawczych.
 19. Trudności wychowawcze. Przyczyny trudności wychowawczych, ich profilaktyka i terapia, przejawy trudności wychowawczych.
 20. Warunki prawidłowego porozumiewania się w szkole, komunikacja pedagogiczna, strategie rozwiązywania konfliktów szkolnych.

Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu

WYCHOWANIE FIZYCZNE (egzamin licencjacki)

 1. Dobór obciążeń treningowych w zależności od etapów szkolenia sportowego.
 2. Zasada indywidualizacja treningu sportowego – czynniki wpływające na odrębność procesu szkolenia poszczególnego zawodnika.
 3. Plan życiowy (perspektywiczny) szkolenia sportowego lekkoatlety – etapy szkolenia sportowego.
 4. Co to jest pływalność i od czego zależy?
 5. Jakie siły działają na ciało pływaka w pływaniu statycznym, a jakie dynamicznym?
 6. Wymień podstawowy podział elementów techniki gry w piłce siatkowej.
 7. Wymień podstawowy podział elementów techniki gry w piłce ręcznej.
 8. Metodyczne i szkoleniowe założenia lekcji w różnych grupach zaawansowania w siatkówce.
 9. Omów zalety i wady poszczególnych metod nauczania stosowanych w wychowaniu fizycznym.
 10. Rola nauczyciela wychowania fizycznego w szkolnym wychowania fizycznego.
 11. Na podstawie różnych toków zajęć wychowania fizycznego omów zasady budowy lekcji.
 12. Podaj i omów wpływ form organizacyjnych na intensywność lekcji.
 13. Wartości ciała jako motyw aktywności fizycznej. Globalne i selektywne rozumienie kultury fizycznej, wzory kultury fizycznej.
 14. Czynniki fizyczne w wychowaniu fizycznym i ich wpływ na organizm dzieci i młodzieży.
 15. Funkcje i dysfunkcje turystyki w zakresie: zdrowia, kształcenia, świadomości ekologicznej, urbanistyki, polityki.
 16. Przedstaw metodykę nauczania wybranego elementu techniki specjalnej.
 17. Wymień rodzaje gier i zabaw ruchowych oraz podaj po jednym tytule każdej zabawy.
 18. Scharakteryzuj środowiskowe uwarunkowania sprawności motorycznej.
 19. Wymień metody diagnostyczne stosowane w biomechanice.
 20. Scharakteryzuj zaburzenia równowagi oraz metody ich diagnozowania.

WYCHOWANIE FIZYCZNE (egzamin magisterski)

 1. Obciążenia treningowe – definicje, rodzaje klasyfikacji i rejestracji.
 2. Makrocykl treningowy w LA – charakterystyka, rodzaje i długość realizacji.
 3. Co to jest pływalność i od czego zależy?
 4. Jaka jest kolejność stylów pływackich w pływaniu stylem zmiennym indywidualnie i w sztafecie?
 5. Omów metodykę nauczania jednego z wybranych elementów techniki gry w piłce siatkowej.
 6. Omów metodykę nauczania jednego z wybranych elementów techniki gry w piłce ręcznej.
 7. Omów rolę oraz podaj przykłady wykorzystania środków technologii informatycznej na zajęciach wychowania fizycznego. Jak zrealizujesz zdalne nauczanie wychowania fizycznego?
 8. Przedstaw w skrócie swoją propozycję Przedmiotowego Systemu Oceniania (PSO) z wychowania fizycznego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Jaka jest rola i funkcje oceny?
 9. Indywidualizacja, intelektualizacja w procesie nauczania wychowania fizycznego. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na zajęciach wychowania fizycznego.
 10. Działania kontrolne w treningu sportowym – rodzaje, przedmiot i poziom struktury.
 11. Wymień typy testów w sporcie.
 12. Cele i rodzaje wspomagania w sporcie.
 13. Rola i walory turystyki oraz krajoznawstwa w szkole.
 14. Scharakteryzuj szkolne formy turystyki i krajoznawstwa.
 15. Przedstaw podział formacji w piłce nożnej 11 osobowej i systemy gry.
 16. Wymień zdolności koordynacyjne zdolności w piłce nożnej.
 17. Wymień metody oceny analizy ruchu.
 18. Scharakteryzuj metody diagnozowania mocy maksymalnej oraz czasu reakcji.
 19. Proces indywidualizacji nauczania w lekcji / treningu w grach zespołowych / siatkówce.
 20. Zadania i specyfika przygotowania technicznego w grach sportowych w nauczaniu początkowym. 

FIZJOTERAPIA (egzamin magisterski)

 1. Wymień cechy przebiegu ruchu.
 2. Scharakteryzuj zaburzenia równowagi oraz metody ich diagnozowania.
 3. Wymień elementy układu ruchu człowieka.
 4. Główne założenia postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów z bólem i ograniczeniami ruchomości powodowanymi bliznami pooperacyjnymi.   
 5. „Czerwone fagi” w postępowaniu fizjoterapeutycznym mogące wskazywać na chorobę nowotworową pacjenta.   
 6. Elementy postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów z porażeniem nerwu twarzowego.
 7. Główne zasady pomiaru i zapisu zakresu ruchów w stawach według SFTR.
 8. Skala oraz zasady oceny siły mięśniowej wg. Lovetta.
 9. Testy i ćwiczenia równoważne.
 10. Testy funkcjonalne – zadania i przykłady.
 11. Ogólne zasady kinezyterapii stawów w chorobach reumatycznych.
 12. Ręka reumatoidalna – rola fizjoterapeuty w rehabilitacji chorego.
 13. Zasady usprawniania pacjenta po amputacji goleni z uwzględnieniem postępowania protetycznego.
 14. Główne założenia metody NDT Bobath w usprawnianiu dzieci.
 15. Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjenta z rozpoznaniem SM w okresie reemisji.
 16. Kierunki terapii u pacjenta z rozpoznaniem choroby Parkinsona.
 17. Rehabilitacja kardiologiczna – etap szpitalny. Zasady prowadzenia fizjoterapii.
 18. Techniki oczyszczania drzewa oskrzelowego w fizjoterapii pulmonologicznej.
 19. Wskazania i przeciwwskazania ogólne (względne i bezwzględne) oraz specjalne (dla okolicy szyi i brzucha) manualnego drenażu limfatycznego.
 20. KTP (kompleksowa terapia przeciwobrzękowa), jej części składowe oraz ich cele.