fbpx

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (t.j. Dz.U. poz. 1668 ze zm.) wszystkie pisemne prace dyplomowe podlegają obowiązkowej weryfikacji za pomocą Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA).

UWAGA Studenci!

Studenci nie mają dostępu do Systemu Antyplagiatowego! Sprawdzanie pracy dyplomowej i umieszczanie jej w JSA jest obowiązkiem promotora.