fbpx
Procedury:  
Procedura procesu dyplomowania   PDF
Zasady oceniania i wyróżniania prac dyplomowych   PDF
Procedura zapisów i przydziału prac dyplomowych   PDF
   
Praca dyplomowa:
Wzór strony tytułowej DOC PDF
Oświadczenie autora pracy   PDF
Zgoda na udostępnienie pracy dyplomowej DOC PDF
   
Podania i wnioski:  
Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej   PDF
Podanie o zmianę tematu pracy dyplomowej   PDF
Podanie o zmianę promotora   PDF
Podanie o egzamin dyplomowy w formie zdalnej   PDF
Wniosek o wystawienie odpisu dyplomu w języku angielskim    
Dodatkowe informacje do suplementu *NOWE*   PDF
 
Recenzje:
Wzór recenzji PDF  
Wzór recenzji pomocniczej DOC PDF