fbpx

INFORMACJE OGÓLNE

Szanowni Studenci, w razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości jestem dostępna dla Państwa na MS Teams pod nazwą [AWF] Anna Kowalska.

  1. Studenci wszystkich kierunków studiów przed rozpoczęciem praktyk mają obowiązek ubezpieczyć się od: NNW i OC. Studenci mogą ubezpieczyć się w Uczelni pok. BG-112. Tam też mogą pobrać zaświadczenia o ubezpieczeniu na potrzeby odbycia praktyki. Warunkiem wydania skierowań na praktyki jest aktualne posiadanie ubezpieczenie.
  2. Dzienniki praktyk nie będą przyjmowane w przypadku odnotowania braku skierowania na praktyki oraz braku uzupełnionych załączników, znajdujących się na końcu każdego dziennika. Student zobowiązany jest do przekazania kompletnej dokumentacji do p. Anny Kowalskiej do pokoju F-316 (Budynek Fizjoterapii).

WYMAGANA DOKUMENTACJA

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyk:

1. oryginał Umowy o Organizację Praktyk Studenckich – jeden egzemplarz należy oddać najpóźniej z dziennikiem praktyk,

2. uzupełniony dziennik praktyk, podpisany przez upoważnioną osobę do zaliczenia praktyk z ramienia placówki, w której praktyka była realizowana,

3. załączniki znajdujące się na końcu każdego dziennika

4. oświadczenie COVID-19 i oświadczenie o ubezpieczeniu (znajdujące się w dzienniku praktyk)

Proszę pamiętać, że umowa na praktyki jest dokumentem, który jest dowodem ukończenia praktyki. Praktyka nie zostanie zaliczona, gdy odnotuje się brak umowy. Jeden egzemplarz wydawanej umowy powien zostać dostarczony najpóźniej z dziennikiem praktyk do pok. F-316 w dniach i godzinach podanych poniżej. Niekompletna dokumentacja skutkować będzie brakiem zaliczenia.

PODZIAŁ ROKU AKADEMICKIEGO

Wychowanie Fizyczne I stopnia

Wychowanie Fizyczne II stopnia


Ważne!

Na praktyki z modułu (I stopień WF) oraz praktyki instruktorskie, trenerskie, menedżerskie (II stopień WF) student umawia się indywidualnie z prowadzącym wybraną dyscyplinę, specjalność. Termin wykonania takiej praktyki to jeden semestr, do którego praktyka jest przypisana. Dzienniki z tych praktyk należy oddać przed sesją prowadzącemu oraz podać informację o miejscu jej wykonania p. Annie Kowalskiej (pok. F-316).

 

TERMINY ODDANIA DZIENNIKÓW

Praktyka wolontariacka 30 h
I rok s.2 (­25.02-24.06.2022)

I termin - 27 czerwca 2022
II termin - 29 czerwca 2022
III termin - 1 lipca 2022

Praktyka kolonijna 120 h ferie zimowe lub letnie
II rok s.3 (styczeń-sierpień 2022)


I termin - 1 września 2022
II termin - 5 września 2022
III termin - 12 września 2022

Praktyka w szkole podstawowej 180 h
II rok s.4 (04.05-14.06.2022)

I termin - 17 czerwca 2022
II termin - 20 czerwca 2022
III termin - 24 czerwca 2022
 
Praktyka w szkole podstawowej 120 h
III rok s.6 (04.05-05.06.2022)
 
I termin - 6 czerwca 2022
II termin - 10 czerwca 2022
III termin - 13 czerwca 2022
 
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 h
I rok II stopnia s.2 (04.04-08.04.2022)
 
I termin - 11 kwietnia 2022
II termin - 22 kwietnia 2022
III termin - 25 kwietnia 2022
 

Praktyki zawodowe instr./tren./menedżerska- należy oddać przed sesją!

PLIKI DO POBRANIA

Dzienniki praktyk dla kierunku WF I stopnia
(dla rocznika rekrutowanego w roku akad. 2021/2022)

praktyka wolontariacka 60h łącznie (I rok s. 2 - 30h + II rok s.3 - 30h)

praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30h (II rok s.4)

praktyka dydaktyczna asystencka w szkole podstawowej 90h (II rok s.4)

praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej 120h (II rok s.4)

praktyka śródroczna 60h - spec. nauczycielska z biologią (III rok s. 5 i 6)

 

Dzienniki praktyk dla kierunku WF I stopnia
(dla rocznika rekrutowanego w roku akad. 2020/2021)

praktyka pedagogiczna 60h (I rok s.2)

praktyka wdrożeniowa 90h (II rok s.3)

praktyka kolonijna 120h (II rok s.3)

praktyka w szkole podstawowej 180h (II rok s.4)

praktyka w szkole podstawowej 120h (III rok s.5)

praktyka w szkole podstawowej 120h (III rok s.6)

 

Dzienniki praktyk dla kierunku WF I stopnia
(dla rocznika rekrutowanego w roku akad. 2019/2020)

praktyka pedagogiczna 60h (I rok s.2)

praktyka wdrożeniowa 90h (II rok s.3)

praktyka kolonijna 120h (II rok s.3)

praktyka w szkole podstawowej 180h (II rok s.4)

praktyka w szkole podstawowej 120h (III rok s.5)

praktyka w szkole podstawowej 120h (III rok s.6)

 

Dzienniki praktyk dla kierunku WF II stopnia
(dla rocznika rekrutowanego w roku akad. 2021/2022)

praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30h (I rok s.2)

praktyka w szkole ponadpodstawowej 120h (II rok s.3)

 

Dzienniki praktyk dla kierunku WF II stopnia
(dla rocznika rekrutowanego w roku akad. 2020/2021)

 praktyka w szkole ponadpodstawowej 120h (II rok s.3)

 

Dzienniki praktyki zawodowej instruktorskiej
dla kierunku WF I stopnia

praktyka zawodowa instruktorska 30h

 

Dzienniki praktyki zawodowej instruktorskiej/zawodowej trenerskiej/menedżerskiej
dla kierunku WF II stopnia

praktyka zawodowa instruktorska 30h

praktyka menedżerska 50h

praktyka zawodowa trenerska 50h

 

Dodatkowe pliki do pobrania

Oświadczenie Covid-19

Regulamin praktyk studenckich

KONTAKT

dr Piotr Wójciakdr Piotr Wójciak
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk na kierunku wychowanie fizyczne

Gabinet F-315
telefon (95) 7279 260
mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Kowalska

lic. Anna Kowalska
Obsługa Zakładu WF i Sportu oraz praktyk na kierunku wychowanie fizyczne

Gabinet F-316
telefon (95) 7279 169
mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dyzur poniedziałki–piątki w godz. 6:30–14:30