UWAGA! Do odwołania Uczelnia nie wydaje studentom kierunku Fizjoterapia skierowań na praktyki.

Jeśli jednak student wyraża chęć realizacji praktyki to według Zarządzenia Rektora nr 33/2020 oraz na podstawie rekomendacji MNiSW z dn. 1.04.2020 r. dotyczących realizacji praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich student może zgłosić się na praktyki w formie wolontariatu do placówki przez siebie wybranej. W tym przypadku placówka sama wydaje studentowi umowę wolontariacką (umowa typu student-placówka).

Zaleca się, aby umowa zawierała:

  • adnotację odnośnie rekomendacji MNiSW z dnia 1.04.2020 r.(patrz wyżej);
  • zapis o przestrzeganiu przez studenta zasad bezpieczeństwa (określonych przez placówkę);
  • zapis jakiego typu praktykę realizuje student oraz wykaz czynności zawodowych dozwolonych i zabronionych studentowi podczas praktyki w warunkach pandemii COVID-19.

Po zakończeniu praktyki student dostarcza do Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk na kierunku Fizjoterapia:

  1. zaświadczenie o odbytym wolontariacie;
  2. podpisane oświadczenie studenta;
  3. wykaz czynności praktycznych wykonywanych przez praktykanta (minimum jeden, ale wyczerpujący konspekt na jeden dzień praktyki). Zaleca się, aby opis był przygotowany według schematu z dziennika praktyki (Część I dziennika praktyk). Od bieżącego roku akademickiego obowiązują NOWE WYTYCZNE dotyczące opisu czynności praktycznych;
  4. wydrukowaną pierwszą stronę dziennika praktyk.

Zaświadczenie o odbytym wolontariacie musi zawierać:

  • nazwa, adres, pieczęć placówki, w której odbywał się wolontariat;
  • czas trwania wolontariatu wraz z liczbą zrealizowanych godzin;
  • wykaz czynności zawodowych dozwolonych i zabronionych studentowi podczas wolontariatu w warunkach pandemii COVID-19.

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk na kierunku Fizjoterapia podejmuje decyzję o częściowym lub całkowitym zaliczeniu praktyki przez studenta w zależności od liczby zrealizowanych godzin oraz możliwości zrealizowania przez studenta efektów kształcenia przypisanych dla danej praktyki.

Studentom, którzy nie chcą lub nie mają możliwości realizacji praktyk w terminie do 31.12.2020 r. zaleca się złożenie podanie o przedłużenie sesji do Prodziekana ds. Studiów.

INFORMACJE OGÓLNE

Studenci wszystkich kierunków studiów przed rozpoczęciem praktyk zawodowych mają obowiązek ubezpieczyć się od: NNW i OC. Informacje dotyczące ubezpieczenia znajdują się TUTAJ

Praktyki odbywają się w placówkach, z którymi Uczelnia ma podpisane porozumienie (wykaz placówek poniżej).

TERMINY PRAKTYK oraz TERMINY ODDANIA DZIENNIKÓW I SKIEROWAŃ

Miejsce składania skierowań i dzienników praktyk: Sekretariat Zakładu Fizjoterapii (F-119)

Nazwa praktyki semestr liczba godzin Termin praktyki Termin oddania
skierowań
Praktyka asystencka 2
jednolite
150 (5 ECTS) praktyka wakacyjna  
Praktyka z kinezyterapii 4
jednolite
300 (11 ECTS) praktyka wakacyjna  
Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej 6
jednolite
180 (6 ECTS) praktyka wakacyjna  
Praktyka w zakresie fizjoterpii klinicznej 8
jednolite
180 (6 ECTS) praktyka wakacyjna  
Praktyka z aktywności ruchowej adaptacyjnej 3
II stopnia
120 (4 ECTS) praktyka śródroczna  
Praktyka kliniczna w szpitalu 4
II stopnia
150 (5 ECTS) 04.01–31.01.2021  
Praktyka kliniczna w szpitalu 4
II stopnia
150 (5 ECTS) 04.05–31.05.2021  

PLIKI DO POBRANIA

KONTAKT

dr Anita Kulik dr Anita Kulik
Pełnomocnik dziekana ds. praktyk na kierunku fizjoterapia

Gabinet F-118
Nr telefonu (95) 72 79 244
Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Iwona Grabowska-Trzeciakmgr Iwona Grabowska-Trzeciak
Obsługa Zakładu Fizjoterapii oraz praktyk na kierunku fizjoterapia

Gabinet F-119
Nr telefonu (95) 72 79 222
Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.