fbpx

TOK STUDIÓW

Podanie o IOS PDF
Podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej PDF
Podanie o urlop czynny PDF
Podanie o urlop długoterminowy PDF
Podanie o urlop krótkoterminowy PDF
Podanie o powtarzanie przedmiotu PDF
Podanie o powtarzanie semestru PDF
Oświadczenie o rezygnacji ze studiów PDF
Podanie o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej PDF

OGÓLNE

Podanie do Prorektora ds. Studiów PDF
Podanie do Dziekana Filii w Gorzowie Wielkopolskim PDF
Podanie do Prodziekana ds. Studiów PDF
Podanie do Prodziekana ds. Studenckich PDF

DOM STUDENTA

Podanie o zwrot kaucji PDF

DYPLOMOWANIE

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej PDF
Podanie o zmianę tematu pracy dyplomowej PDF
Podanie o zmianę promotora PDF
Podanie o egzamin dyplomowy w formie zdalnej PDF
Wniosek o wystawienie odpisu dyplomu w języku angielskim  

ZAKOŃCZENIE

Karta obiegowa PDF