TOK STUDIÓW

Podanie o Indywidualną organizację studiów   PDF
Podanie o powtarzanie przedmiotu   PDF
Podanie o urlop dziekański   PDF
Podanie o urlop dziekański krótkoterminowy   PDF
Podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej   PDF
Oświadczenie o rezygnacji ze studiów DOC PDF
Podanie do Dziekana ZWKF DOC PDF
Podanie do Prodziekana ds. Studiów DOC PDF
Podanie do Prodziekana ds. Studenckich DOC PDF

OPŁATY

Podanie do Prorektora ds. Studiów PDF

DYPLOMOWANIE

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej DOC PDF
Podanie o zmianę tematu pracy dyplomowej DOC PDF
Podanie o zmianę promotora DOC PDF
Wniosek o wystawienie odpisu dyplomu w języku angielskim DOC PDF

ZAKOŃCZENIE

Karta obiegowa DOC PDF