fbpx

KOMUNIKAT

Studenci w roku akademickim 2022/2023 korzystać mogą z różnych form pomocy materialnej, która obejmuje:

  • stypendia socjalne
  • stypendium socjalne zwiększone
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • stypendia rektora dla najlepszych studentów*
  • stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
  • zapomogi

* za wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

 

DOM STUDENTA

STYPENDIUM SOCJALNE

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

STYPENDIUM REKTORA dla najlepszych studentów

STYPENDIUM MINISTRA za wybitne osiągnięcia dla studentów

 

ZAPOMOGI LOSOWE