UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Opłaty

OPŁATY

1. Uczelnia pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:

 • kształceniem na studiach niestacjonarnych;
 • kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim;
 • powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce;
 • prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów;
 • kształceniem na studiach w języku obcym.

2. Uczelnia pobiera opłaty również za:

 • przeprowadzenie rekrutacji;
 • przeprowadzanie potwierdzenia efektów uczenia się;
 • wydanie legitymacji studenckiej oraz duplikatów tego dokumentu;
 • wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu*,
 • wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu;
 • korzystanie z domów studenckich;
 • kształcenie na studiach podyplomowych, kształcenie specjalistyczne lub kształcenie w innych formach.

* inny niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POWTARZANIA

W przypadku kiedy liczba zebranych w danym roku akademickim punktów ECTS jest mniejsza od wymaganych w programie studiów, studenci mogą powtórzyć przedmiot, semestr lub rok, wnosząc opłaty w terminie 7 dni od otrzymania zgody, w następujących wysokościach:

 1. powtarzanie przedmiotu: 500,00 zł za każdy przedmiot w semestrze
 2. powtarzanie semestru:
 • studia jednolite – fizjoterapia – 3000,00 zł
 • studia pierwszego stopnia – fizjoterapia – 2500,00 zł
 • studia pierwszego stopnia – wychowanie fizyczne – 1900,00 zł
 • studia pierwszego stopnia – dietetyka – 2500,00 zł
 • studia drugiego stopnia – fizjoterapia – 2500,00 zł
 • studia drugiego stopnia – wychowanie fizyczne – 1900,00 zł

OPŁATY ZA WYDANIE DOKUMENTÓW PRZEZ UCZELNIĘ

DOKUMENT STAWKA [ZŁ]
dla studentów rozpoczynających studia
w roku akademickim:
2016/2017 2017/2019 2018/2019 2019/2020
Elektroniczna legitymacja studencka 17,00 17,00 17,00 22,00
Duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej 25,50 25,50 25,50 33,00
Dyplom ukończenia studiów 60,00 60,00 60,00
Duplikat dyplomu ukończenia studiów 90,00 90,00 90,00 20,00
Duplikat suplementu do dyplomu 20,00
Dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów w języku obcym 40,00 40,00 40,00
Odpis dyplomu ukończenia studiów w języku obcym* 20,00
Odpis suplementu do dyplomu w języku obcym* 20,00
Uwierzytelnienie przez uczelnię dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów 19,00 19,00 19,00 26,00

* inny niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

WNIOSKI

Wnioski dotyczące finansów należy kierować do Prorektora ds. Studiów, dr hab. prof. AWF Andrzeja Wieczorka i składać w Dziekanacie lub przesyłać pocztą na adres Uczelni z dopiskiem Dziekanat, ul. Estkowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

AKTY PRAWNE

 1. Zarządzenie nr 20/2019 Rektora AWF z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie opiat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020 i inne czynności związane ze studiami pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitymi studiami magisterskimi w Akademii.
 2. Zarządzenie nr 26/2018 Rektora AWF w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019 i inne czynności związane ze studiami w Akademii.
 3. Zarządzenie nr 45/2017 Rektora AWF w Poznaniu z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018 i inne czynności związane ze studiami w Akademii.
 4. Zarządzenie nr 26/2016 Rektora AWF w Poznaniu z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2016/2017 i inne czynności związane ze studiami w Akademii.