UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Badanie zgodności programu studiów

 ⮘ Poprzednie  Następne ⮚

2016/2017

Ankietyzacja pracodawców przeprowadzona została z końcem roku akademickiego 2016/17. Celem badania było pozyskanie informacji na temat aktualnej sytuacji potrzeb na rynku pracy, w tym zgodności zatrudnienia z profilem i poziomem wykształcenia.

Z końcem listopada 2017 r. spłynęło 6 ankiet dotyczycących absolwentów ZWKF kierunku Wychowanie fizyczne oraz 7 kierunku Fizjoterapia.

Wśród 6 ankietowanych pracodawców zatrudniających absolwentów kierunku Wychowanie fizyczne 3 określiło profil swej działalności jako szkodnictwo / edukację, 2 – rekreację, 1 – sport. Umiejętności i kompetencje najbardziej pożądane przez badanych pracodawców to: dobra organizacja pracy (6), umiejętność pracy w zespole (5), umiejętności praktyczne i wiedza specjalistyczna (4) oraz umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy (3). Wśród oczekiwanych cech pracownika wskazywane są: kreatywność (5), motywacja (3), obowiązkowość (3) i samodzielność (3). Ankietowane placówki przyznały, że swoich pracowników najczęściej szukają za pośrednictwem uczelni (3) oraz na podstawie rekomendacji (3). W dokumentach aplikacyjnych zwracają przede wszystkim uwagę na umiejętności kandydatów (5) i działalność dodatkową (5), taką jak wolontariat, organizacje studenckie, koła naukowe, praca dorywcza, itd.

Wszyscy pracodawcy zatrudniający absolwentów ZWKF po kierunku Fizjoterapia określili się jako placówki opieki zdrowotnej. Dla nich najważniejszymi umiejętnościami pracowników – podobnie jak dla absolwentów kierunku Wychowanie fizyczne – są: umiejętność pracy w zespole (6), umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy (6), dobra organizacja pracy (5), umiejętności praktyczne i wiedza specjalistyczna (5) oraz – tylko raz wskazane dla kierunku Wychowanie fizyczne – budowanie pozytywnych relacji z klientami (4). Cechy, których pracodawcy szukają u swoich pracowników to głównie: wysoka kultura osobista (5), kreatywność (4) i odpowiedzialność (4). Co ciekawe, pierwsza z cech nie była wykazywana w stosunku do absolwentów Wychowania fizycznego. Rekrutację nowych pracowników badani pracodawcy przeprowadzają w oparciu o odbytą wcześniej praktykę studencką (4) lub za pośrednictwem uczelni (3). Z kolei dokumenty aplikacyjne przeglądane są pod kątem doświadczenia zawodowego kandydata (5), jego umiejętności (4), a także wykształcenia (4). Zapytani o wiedzę specjalistyczną i uprawnienia pracowników, część pracodawców w pytaniu otwartym wskazała, że najbardziej oczekiwane są: praktyczne wiadomości z terapii manualnej, wiedza z zakresu ortopedii i traumatologii, obsługa aparatów fizykoterapeutycznych oraz UGUL.

Wnioski z wyników ankietyzacji zostały przekazane Komisjom Programowym.

Opinia pracodawców w zakresie przygotowania zawodowego absolwentów

Poza badaniem zgodności programu studiów z potrzebami rynku pracy, opisanym procedurą systemu jakości, Komisje Programowe przeprowadzają dodatkową ocenę kompetencji studentów – praktykantów poprzez tzw. ankietę ewaluacyjną. Badanie polega na anonimowym pozyskaniu opinii pracodawców na temat kompetencji studentów odbywających u nich praktyki zawodowe. Na podstawie udzielonych odpowiedzi KWKP oraz pełnomocnicy dziekana ds. praktyk mają możliwość oceny realizowanych praktyk, co z kolei pozwala na dostosowywanie programów kształcenia studentów zgodne z potrzebami rynku pracy.

W roku akademickim 2016/2017 pozyskano 9 opinii z placówek leczniczych i warsztatów terapii zajęciowej przejmujących na praktyki na kierunku Fizjoterapia, oraz łącznie 11 szkół podstawowych i gimnazjów, będących miejscem odbywania praktyk pedagogicznych studentów kierunku Wychowanie fizyczne.

Na kierunku Fizjoterapia wśród ankietowanych placówek przeważyły jednostki spoza Gorzowa Wielkopolskiego – Słońsk, Strzelce Krajeńskie, Słubice, Drezdenko i Skwierzyna. Kierownicy badanych placówek odpowiedzieli, że chętnie przyjmują studentów na praktyki, 4 z 9 wskazało, że czas odbywania praktyk powinien zostać wydłużony, pozostali stwierdzili, że czas ten jest wystarczający. Najczęściej podczas odbywania praktyki studenci wykonywali bieżące zadania zlecane przez opiekuna. Przygotowanie merytoryczne praktykantów respondenci ocenili na dobre. Z kolei wśród umiejętności, których brakuje studentom wymienili umiejętność pracy w zespole i analizy danych uzyskanych w trakcie realizacji zadania oraz znajomość technik i metod niezbędnych do wykonywania oceny stanu pacjenta i prowadzenia terapii. Zgodnie wskazali, że najbardziej oczekiwane wobec Uczelni jest kształtowanie u studentów umiejętności zastosowania teorii w praktyce. Ostatecznie 8 stwierdziło, że student odbywający u nich praktykę zaprezentował się jako potencjalny kandydat do pracy po ukończeniu studiów.

Wśród ankietowanych szkół przyjmujących na praktyki pedagogiczne studentów kierunku Wychowanie fizyczne znalazły się głównie placówki z Gorzowa Wielkopolskiego oraz Witnicy, Ośna Lubuskiego, Świebodzina, Słubic i Kostrzyna nad Odrą. W tym przypadku aż 4 dyrektorów przyznało, że niechętnie przyjmują praktykantów, argumentując decyzję nieadekwatnym wynagrodzeniem za opiekę nad studentem. Siedmiu z nich stwierdziło, że czas odbywania praktyk powinien zostać wydłużony. Stopień przygotowania merytorycznego studentów do odbycia praktyk oraz umiejętności doboru przez nich metod i form prowadzenia zajęć został oceniony na dostateczny plus. Jedna z opinii zawierała krytyczne uwagi odnośnie braku chęci ze strony praktykanta do prowadzenia zajęć oraz problemów z dyscyplinowaniem uczniów, co przełożyło się na ocenę niedostateczną.