fbpx
 1. Statut Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 2. Władze Wydziału
 3. Uchwały Rady Wydziału:
 1. Zarządzenia Dziekana:
 1. Komisje i Zespoły Wydziałowe
 2. Reprezentanci ZWKF w Uczelnianych Komisjach
 3. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia
 4. Podstawa prawna funkcjonowania Uczelni
 5. Podstawa prawna funkcjonowania Wydziału
 6. Informacja o wysokości opłat (Zarządzenie nr 23/2022 Rektora AWF z dnia 27 kwietnia 2022 r.)
 7. Akty prawne: