1. Statut Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
  2. Władze Wydziału
  3. Uchwały Rady Wydziału:
  1. Zarządzenia Dziekana:
  1. Komisje i Zespoły Wydziałowe
  2. Reprezentanci ZWKF w Uczelnianych Komisjach
  3. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia
  4. Podstawa prawna funkcjonowania Uczelni
  5. Podstawa prawna funkcjonowania Wydziału
  6. Informacja o wysokości opłat (Zarządzenie nr 20/2019 Rektora AWF z dnia 25 kwietnia 2019 r.)
  7. Akty prawne: