UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Fizjoterapia - II stopnia

PLAN STUDIÓW obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Opis

  1. Kierunek studiów – Fizjoterapia
  2. Forma studiów – studia stacjonarne
  3. Poziom kształcenia – studia drugiego stopnia
  4. Profil kształcenia – profil praktyczny
  5. Liczba semestrów – 4 semestry
  6. Liczba punktów ECTS – 120 ECTS (w tym 20 ECTS praktyki zawodowej)
  7. Łączna liczba godzin – 1950 (w tym 600 godzin praktyki zawodowej)
  8. Poziom kwalifikacji – poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Sumaryczne wskaźniki ilościowe programu studiów

1. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 63
2. Łączna liczba punktów ECTS w ramach zajęć o charakterze praktycznym 60
3. Łączna liczba punktów ECTS w ramach zajęć do wyboru 36
4. Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć z obszaru nauk humanistycznych i społecznych 8
5. Łączna liczba punktów ECTS przypisana modułom zajęć z zakresu fizjoterapii 72

Semestr 1

Rok akademicki 2018/2019, Semestr 1

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Język obcy
w     10   1 ZO A.1
2. Wychowanie fizyczne
w     15   0 ZO A.2
3. Metodologia badań naukowych   30       1 E A.3
4. Historia rehabilitacji   15       1 ZO B.1
5. Genetyka   30       2 ZO B.2
6. Farmakologia   30       2 ZO B.3
7. Pedagogika specjalna    15 15     2 ZO B.7
8. Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji   15 15     2 ZO B.8
9. Demografia i epidemiologia   15       1 ZO B.10
10. Zdrowie publiczne   15       1 ZO B.11
11. Prawo medyczne   30       2 ZO B.12
12. Ekonomia i systemy ochrony zdrowia   15       1 ZO B.13
13. Zarządzanie i marketing   30       2 ZO B.14
14. Metody specjalne fizjoterapii         45 3 ZO C.2
15. Medycyna fizykalna i balneoklimatologia   10     20 2 E C.3
16. Diagnostyka różnicowa w fizjoterapii   10   20   2 ZO C.4
17. Diagnostyka i terapia wad postawy   15     30 3 E C.8
18. Podstawy radiologii w fizjoterapii   10 20     2 ZO C.13
      270 190 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 2

Rok akademicki 2018/2019, Semestr 2

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Język obcy
w     20   2 E A.1
2. Wychowanie fizyczne
w     15   0 ZO A.2
3. Psychologia kliniczna i psychoterapia   15 15     2 ZO B.6
4. Dydaktyka fizjoterapii   15 15     2 ZO B.9
5. Podstawy statystyki w analizie badań naukowych   15       1 ZO B.16
6. Metody specjalne fizjoterapii          45 3 ZO C.2
7. Fizjoterapia w laryngologii   10     20 2 ZO C.6
8. Sport osób niepełnosprawnych   15   30   3 ZO C.7
9. Aktywność ruchowa adaptacyjna       30   2 ZO C.10
10. PDW: Edukacja zdrowotna w 15 15       2 ZO D.1
PDW: Dietetyka D.2
11. PDW: Antropometria w fizjoterapii w  10 20       2 ZO D.3
PDW: Antropologia i biometria w fizjoterapii D.4
12. PDW: Elementy jogi i metody Pilatesa w      30    2 ZO D.7
PDW: Elementy treningu personalnego D.8
13. Seminarium magisterskie w     15    1 Z E.1
14. Praktyka w zakresie fizykoterapii     180 6 ZO F.1
      80 465 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 3

Rok akademicki 2019/2020, Semestr 3

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Wychowanie fizyczne w     15   0 ZO A.2
2. Neuroanatomia i neurofizjologia
  30       2 E B.4
3. Bioetyka   15       1 ZO B.5
4. Analiza i interpretacja artykułów naukowych     15     1 ZO B.15
5. Protetyka i ortotyka   10 20     2 ZO C.1
6. Metody specjalne fizjoterapii         45 3 ZO C.2
7. Aparatura zabiegowa i diagnostyczna w fizjoterapii         30 2 ZO C.9
8. Programowanie fizjoterapii w sporcie   10 20     2 ZO C.12
9. PDW: Terapia wisceralna w     30    2 ZO D.5
PDW: Opieka okołoporodowa D.6
10. PDW: Rehabilitacja sanatoryjna i uzdrowiskowa w 10 20     2 ZO D.9
PDW: Wellness i Spa D.10
11. PDW: Wczesna interwencja neurorozwojowa w 10 20     2 ZO D.11
PDW: Plastyczność rozwojowa układu nerwowego D.12
12. Seminarium magisterskie w     15    4 Z E.1
13. Praktyka z aktywności ruchowej adaptacyjnej     120 4 ZO F.2
      85 350 27    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 4

Rok akademicki 2019/2020, Semestr 4

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Wychowanie fizyczne w     15   0 ZO A.2
2. Metody specjalne fizjoterapii
      30 2 E C.2
3. Fizjoterpia w chorobach cywilizacyjnych   15     30 3 ZO C.5
4. Drenaż limfatyczny         30 2 ZO C.11
5. PDW: Metody terapii dzieci o specjalnych potrzebach w 10   20   2 ZO D.13
PDW: Metody i formy pracy z seniorami D.14
6. PDW: Zooterapia w rehabilitacji dzieci w     30   2 ZO D.15
PDW: Fizjoterapia w wodzie D.16
7. Seminarium magisterskie (w tym egzamin) w     30   12 E E.1
8. Praktyka kliniczna w szpitalu (śródroczna)     300 10 ZO F.3
      25 485 33    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

EFEKTY KSZTAŁCENIA studiów drugiego stopnia na kierunku Fizjoterapia (profil praktyczny)

Ramowy PROGRAM praktyk zawodowych