UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Fizjoterapia - II stopnia

PLAN STUDIÓW obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Opis

  1. Kierunek studiów – Fizjoterapia
  2. Forma studiów – studia stacjonarne
  3. Poziom kształcenia – studia drugiego stopnia
  4. Profil kształcenia – profil praktyczny
  5. Liczba semestrów – 4 semestry
  6. Liczba punktów ECTS – 120 ECTS (w tym 20 ECTS praktyki zawodowej)
  7. Łączna liczba godzin – 2120 (w tym 600 godzin praktyki zawodowej)
  8. Poziom kwalifikacji – poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Sumaryczne wskaźniki ilościowe programu studiów

1. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 68
2. Łączna liczba punktów ECTS w ramach zajęć o charakterze praktycznym 69
3. Łączna liczba punktów ECTS w ramach zajęć do wyboru 36
4. Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć z obszaru nauk humanistycznych i społecznych 8
5. Łączna liczba punktów ECTS przypisana modułom zajęć z zakresu fizjoterapii 72

Semestr 1

Rok akademicki 2017/2018, Semestr 1

Lp. Przedmiot w. ćw. sp. kl. ECTS Z/E Nr
1. Język obcy
w     10   1 ZO A.1
2. Wychowanie fizyczne
w     30   0 ZO A.2
3. Metodologia badań naukowych   30       1 E A.3
4. Historia rehabilitacji   15       1 ZO B.1
5. Genetyka   30       2 ZO B.2
6. Farmakologia   30       2 ZO B.3
7. Pedagogika specjalna   15 15     2 ZO B.7
8. Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji    15 15     2 ZO B.8
9. Demografia i epidemiologia   15       1 ZO B.10
10. Zdrowie publiczne   15       1 ZO B.11
11. Prawo medyczne   30       2 ZO B.12
12. Ekonomia i systemy ochrony zdrowia    15       1 ZO B.13
13. Zarządzanie i marketing   30       2 ZO B.14
14. Metody specjalne fizjoterapii         60 3 ZO C.2
15. Medycyna fizykalna i balneoklimatologia   15     30 2 E C.3
16. Diagnostyka różnicowa w fizjoterapii   15   30   2 ZO C.4
17. Diagnostyka i terapia wad postawy   15     45 3 E C.8
      270 235 28    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 2

Rok akademicki 2017/2018, Semestr 2

Lp. Przedmiot w. ćw. sp. kl. ECTS Z/E Nr
1. Język obcy
w     20   2 E A.1
2. Wychowanie fizyczne
w     30   0 ZO A.2
3. Psychologia kliniczna i psychoterapia   15 15     2 ZO B.6
4. Dydaktyka fizjoterapii   30 15     2 ZO B.9
5. Podstawy statystyki w analizie badań naukowych   15       1 ZO B.16
6. Metody specjalne fizjoterapii         60 3 ZO C.2
7. Fizjoterapia w laryngologii   15     30 2 ZO C.6
8. Sport osób niepełnosprawnych   15   45   3 ZO C.7
9. Aktywność ruchowa adaptacyjna   15   30   2 ZO C.10
10. Podstawy radiologii w fizjoterapii   5 30     2 ZO C.13
11. PDW: Edukacja zdrowotna w 15 15       2 ZO D.1
PDW: Dietetyka D.2
12. PDW: Antropometria w fizjoterapii w    30       2 ZO D.3
PDW: Antropologia i biometria w fizjoterapii D.4
13. PDW: Terapia wisceralna w      30    2 ZO D.5
PDW: Opieka okołoporodowa D.6
14. Seminarium magisterskie w     15    1 Z E.1
15. Praktyka w zakresie fizykoterapii     180 6 ZO F.1
      110 560 32    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 3

Rok akademicki 2018/2019, Semestr 3

Lp. Przedmiot w. ćw. sp. kl. ECTS Z/E Nr
1. Wychowanie fizyczne w     15   0 ZO A.2
2. Neuroanatomia i neurofizjologia
  30       2 E B.4
3. Bioetyka   15       1 ZO B.5
4. Analiza i interpretacja artykułów naukowych     15     1 ZO B.15
5. Protetyka i ortotyka   10 20     2 ZO C.1
6. Metody specjalne fizjoterapii         45 3 ZO C.2
7. Fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych   15     30 3 ZO C.5
8. Aparatura zabiegowa i diagnostyczna w fizjoterapii         30 2 ZO C.9
9. Programowanie fizjoterapii w sporcie   10 20     2 ZO C.12
10. PDW: Elementy jogi i metody Pilatesa w     30    2 ZO D.7
PDW: Elementy treningu personalnego D.8
11. PDW: Rehabilitacja sanatoryjna i uzdrowiskowa w 10 20     2 ZO D.9
PDW: Wellness i Spa D.10
13. PDW: Wczesna interwencja neurorozwojowa w 10 20     2 ZO D.11
PDW: Plastyczność rozwojowa układu nerwowego D.12
14. Seminarium magisterskie w     15    4 Z E.1
15. Praktyka z aktywności ruchowej adaptacyjnej     120 4 ZO F.2
      100 380 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 4

Rok akademicki 2018/2019, Semestr 4

Lp. Przedmiot w. ćw. sp. kl. ECTS Z/E Nr
1. Wychowanie fizyczne w     15   0 ZO A.2
2. Metody specjalne fizjoterapii
      30 2 E C.2
3. Drenaż limfatyczny         30 2 ZO C.11
4. PDW: Metody terapii dzieci o specjalnych potrzebach w 10   20   2 ZO D.13
PDW: Metody i formy pracy z seniorami D.14
5. PDW: Zooterapia w rehabilitacji dzieci w 10   20   2 ZO D.15
PDW: Fizjoterapia w wodzie  D.16
6. Seminarium magisterskie (w tym egzamin) w     30   12 E E.1
7. Praktyka kliniczna w szpitalu (śródroczna)     300 10 ZO F.3
      20 445 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

EFEKTY KSZTAŁCENIA studiów drugiego stopnia na kierunku Fizjoterapia (profil praktyczny)

Ramowy PROGRAM praktyk zawodowych