UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Dietetyka - I stopnia

PLAN STUDIÓW obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Opis

  1. Kierunek studiów – Dietetyka
  2. Forma studiów – studia stacjonarne
  3. Poziom kształcenia – studia pierwszego stopnia
  4. Profil kształcenia – profil praktyczny
  5. Liczba semestrów – 6 semestrów
  6. Liczba punktów ECTS – 180 ECTS (w tym 22 ECTS praktyki zawodowej)
  7. Łączna liczba godzin – 2999 (w tym 770 godzin praktyki zawodowej)
  8. Poziom kwalifikacji – poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Semestr 1

Rok akademicki 2017/2018, Semestr 1

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. BHP
5       0 Z 1.
2. Ochrona własności intelektualnej   5       0 Z 2.
3. Przysposobienie biblioteczne   2       0 Z 3.
4. Naukowa informacja medyczna   2       0 Z 4.
5. Bioetyka     30     2 ZO 5.
6. Technologie informacyjne   5   25   2 ZO 7.
7. Anatomia   15 30     3 ZO 8.
8. Antropologia i antropometria   15 15     2 ZO 9.
8. Biochemia ogólna i żywności   30 30     5 E 10.
9. Biologia   15   15   2 ZO 11.
10. Kwalifikowana pierwsza pomoc   15   30   3 ZO 15.
11. Budowa i obsługa urządzeń gastronomicznych   15 15     2 ZO 18.
12. Chemia żywności   10   20   2 ZO 19.
13. Żywienie człowieka   15   45   4 ZO 37.
14. Język obcy do wyboru: angielski w     45   3 ZO 41.
15. Aktywność fizyczna do wyboru w     15   0 Z 52.
      149 315 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 2

Rok akademicki 2017/2018, Semestr 2

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Fizjologia ogólna 30 30     4 ZO 12.
2. Genetyka   30       2 ZO 13.
3. Analiza i oceny jakości żywności   30   30   4 E 16.
4. Dietetyka rozwojowa   15 30     3 ZO 20.
5. Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością   45       3 ZO 27.
6. Statystyka w żywieniu     30     2 ZO 34.
7. Żywienie człowieka   15   45   5 E 36.
8. Język obcy do wyboru: angielski w     45   4 E 41.
9. Aktywność fizyczna do wyboru w     15   0 Z 52.
10. Praktyka wstępna w szpitalu     105 3 ZO 53.
      180 315 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 3

Rok akademicki 2018/2019, Semestr 3

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Psychologia
30       2 ZO 6.
2. Parazytologia   15 30     3 ZO 14.
3. Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia   30       2 ZO 17.
4. Dietetyka rozwojowa   8 30     3 ZO 20.
5. Podstawy patologii   45       3 ZO 23.
6. Kliniczny zarys chorób   30   30   5 E 26.
7. Mikrobiologia ogólna i żywności   30     30 5 E 28.
8. Podstawy epidemiologii   15       1 ZO 30.
9. PDW: Filozofia w 30          2  ZO  40.
PDW: Deontologia
10. WM: Rola rodziny w żywieniu w 30       2 ZO 48.
11. Aktywność fizyczna do wyboru  w        15    0  ZO 52.
12. Praktyka z technologii potraw     70 2 ZO 55.
      263 205 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 4

Rok akademicki 2018/2019, Semestr 4

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Dietetyka rozwojowa   7   30   2 E 20.
2. Postępowanie dietetyczne w chorobach dietozależnych   15   45   5 E 31.
3. Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo   30    60   7 E 35.
4. PDW: Statystyka w 10 20     2 ZO 42.
PDW: Metody statystyczne w medycynie
5. PDW: Pedagogika zdrowia w 15 15     2 ZO 43.
PDW: Socjologia zdrowia
6. PDW: Poradnictwo dietetyczne w 15   30   3 ZO 44.
PDW: Żywienie wybranych grup ludności z elementami fitoterapii
7. WM: Psychoterapia zaburzeń odżywiania w 30       2 ZO 49.
8. Aktywność fizyczna do wyboru w     15   0 ZO 52.
9. Praktyka w dziale żywienia i poradni dietetycznej     140 4 ZO 54.
10. Praktyka w szpitalu dziecięcym     105 3 ZO 56.
      122 460 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 5

Rok akademicki 2019/2020, Semestr 5

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Dietetyka kliniczna        30   2 ZO 21.
2. Epidemiologia chorób dietozależnych   30       2 ZO 22.
3. Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności   15     30  2 ZO 24.
4. Przetwórstwo żywności   30   15    3 ZO 33.
5. Proseminarium dyplomowe     30     4 ZO 38.
6. PDW: Żywność funkcjonalna i wygodna w  15 15     2 ZO 45.
PDW: Dietoprofilaktyka
7. PDW: Psychodietetyka w 15 30     3 ZO 46.
PDW: Ziołecznictwo w świetle współczesnej dietetyki
8. WM: Współczesne trendy w żywieniu człowieka i dietetyce w 30       2 ZO 50.
9. Aktywność fizyczna do wyboru w     15   0 ZO 52.
10. Praktyka w szpitalu osób dorosłych     105 3 ZO 57.
11. Praktyka w poradni chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych     105 3 ZO 58.
Moduł: Organizacja działalności gospodarczej w              
12. Produkcja potraw i posiłków wegetariańskich w profilaktyce i leczeniu chorób         20 2 ZO 39.
13. Żywienie osób starszych   5   20   2 ZO 39.
      140 415 30    
Moduł: Żywienie w sporcie w              
14. Żywienie i suplementacja w wybranych dyscyplinach sportu   15   30   4 ZO 39.
      150 405 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

Semestr 6

Rok akademicki 2019/2020, Semestr 6

Lp.Przedmiotw.ćw.sp.kl.ECTSZ/ENr
1. Interpretacja wyników badań laboratoryjnych 10     20 2 ZO 25.
2. Podstawy edukacji żywieniowej   10 40     4 E 29.
3. Podstawy zdrowia publicznego   20       1 ZO 32.
4. Żywienie poza- i dojelitowe   10   10   2 ZO 37.
5. Proseminarium dyplomowe       30   7 E 38.
6. PDW: Kinezygerentoprofilaktyka w 10 20     2 ZO 47.
PDW: Trening zdrowotny
7. WM: Rozwój biologiczny człowieka w 30       2 ZO 51.
8. Praktyka w domu opieki społecznej     70 2 ZO 59.
Moduł: Organizacja działalności gospodarczej w              
9. Ekonomia menedżerska   10       1 ZO 39.
10. Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób nowotworowych i neurodegeneracyjnych   15     30 4 E 39.
11. Żywienie w chorobach chirurgicznych   5   15   1 ZO 39.
12. Praktyka dotycząca modułu do wyboru: Organizacja działalności gospodarczej w małej firmie     70 2 ZO 60.
      120 315 30    
Moduł: Żywienie w sporcie w              
13. Biochemia wysiłku fizycznego   10   10   2 ZO 39.
14. Fizjologia wysiłku fizycznego   10   10   2 ZO 39.
15. Żywienie i suplementacja w wybranych dyscyplinach sportu   15   30   4 ZO 39.
16. Praktyka dotycząca modułu do wyboru: Praktyka w instytucji sportowej lub sportowo-rekreacyjnej     70 2 Zo 60.
      110 315 30    

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów pierwszego stopnia kierunku Dietetyka (profil praktyczny)