fbpx

PLAN STUDIÓW – specjalność nauczycielska z modułem instruktorskim z edukacją zdrowotną

PLAN STUDIÓW – specjalność nauczycielsko-trenerska

PLAN STUDIÓW – specjalność nauczycielska z modułem trener personalny

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Legenda

w. - wykłady E - egzamin
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) ZO - zaliczenie na ocenę
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) Z - zaliczenie
kl. - kliniczne (12 os.)  
PDW / w - przedmiot do wyboru  
WM - wykład monograficzny do wyboru  

EFEKTY KSZTAŁCENIA studiów drugiego stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne