Przygotowana przez Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia.

Zatwierdzona przez Dziekana Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim.

Ostatnia aktualizacja: 01.12.2018 r.

SPIS TREŚCI

1. PREZENTACJA ZAMIEJSCOWEGO WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ

1. 1. Historia Wydziału
1. 2. Opis Wydziału
1. 3. Władze Wydziału
1. 4. Struktura organizacyjna Wydziału
1. 5. Struktura procesu decyzyjnego i zakres odpowiedzialności na Wydziale
1. 6. Analiza SWOT

2. MISJA, WIZJA I STRATEGIA WYDZIAŁU NA LATA 2015 – 2020

2. 1. Zgodność misji i strategii Wydziału z misją i strategią Uczelni
2. 2. Wizja Wydziału w 2020 roku
2. 3. Cele strategiczne i szczegółowe

3. SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE

3. 1. Ogólne informacje o systemie zapewnienia jakości kształcenia
3. 2. Dokumentacja systemu zarządzania jakością kształcenia
3. 3. Wewnętrzne przepisy stanowiące podstawę funkcjonowania systemu
3. 4. Struktura instytucjonalna systemu jakości kształcenia
3. 5. Historia zmian

4. PROCESY I PROCEDURY SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

4. 1. Mapa procesów
4. 2. Spis procedur
4. 3. Spis formularzy