fbpx

UWAGA

W związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668) z dniem 01 października 2019 r. wszelkie sprawy związane z nadawaniem stopnia naukowego doktora prowadzone są w Poznaniu.

Sekcja Nauki w Poznaniu