fbpx

Studia II stopnia: 2-letnie magisterskie

FORMA STUDIÓW

Zajęcia na kierunku Wychowanie fizyczne prowadzone są na studiach II stopnia w formie stacjonarnej.

Zasady rekrutacji

Pobierz informator

Rekrutacja - zapisz się!

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci tego kierunku nabywają niezbędne kwalifikacje w zakresie oddziaływania na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokajania potrzeb związanych z rozwojem psychomotorycznym. Studenci uzyskują również przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie ukończonej specjalności.

Absolwenci otrzymują tytuł magistra wychowania fizycznego i uzyskują: przygotowanie do pracy w placówkach edukacyjnych wszystkich szczebli oraz jako specjaliści kultury fizycznej w instytucjach oświatowych, administracji samorządowej i państwowej oraz dodatkowo kwalifikacje charakterystyczne dla wybranego modułu.