UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Rekrutacja 2019/20 - Zasady rekrutacji na studia II stopnia

Postępowanie rekrutacyjne na studia II stopnia będzie przeprowadzone na kierunkach:

O przyjęcie na kierunek Wychowanie fizyczne mogą ubiegać się absolwenci z tytułem licencjata po kierunkach:

 • Wychowanie Fizyczne,
 • Sport (z dodatkowymi kwalifikacjami pedagogiczno-psychologicznymi oraz metodycznymi zgodnymi z efektami kształcenia obowiązującymi w tym zakresie na studiach pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne)
 • Pedagogika - specjalność: edukacja elementarna i wychowanie fizyczne.

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci z tytułem licencjata po kierunku Fizjoterapia.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE na wszystkie kierunki studiów

 • Rejestracja elektroniczna w IRK.
 • Wniesienie obowiązkowej opłaty rekrutacyjnej.
 • Konkurs dyplomów – utworzenie rankingu na podstawie średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia.
 • Dostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów.

WYMAGANE DOKUMENTY w procesie rekrutacyjnym

 1. Podanie (karta ewidencyjna z konta rejestracyjnego kandydata) podpisane przez kandydata (można pobrać na miejscu, przy składaniu dokumentów).
 2. Kserokopia dyplomu ukończeniu studiów I stopnia – oryginał do wglądu (jeżeli kandydat w momencie składania dokumentów nie posiada dyplomu, składa zaświadczenie o obronie pracy licencjackiej).
 3. Zaświadczenie o obronie pracy dyplomowej wraz ze średnią ocen studiów I stopnia.
 4. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (medycyny pracy) o braku przeciwskazań do studiów przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia; skierowanie do pobrania TUTAJ.
 5. Kserokopię szczepień z podanymi datami przyjętych dawek szczepionki WZW typu B lub zaświadczenie lekarza rodzinnego z datami przyjętych dawek – tylko na kierunek Fizjoterapia.
 6. Dwa zdjęcia (zgodne z wymaganiami przy wydawaniu dowodów osobistych);
 7. Kserokopia opłaty rekrutacyjnej.

KANDYDACI:

 • na kierunek Wychowanie Fizyczne  posiadający klasę mistrzowską międzynarodową, mistrzowską lub I klasę sportową, zobligowani są do dostarczenia zaświadczenia wystawionego przez Polski Związek Sportowy. Kandydaci z II klasą sportową zobowiązani są dostarczyć zaświadczenia wystawione przez Wojewódzki Związek Sportowy. Zaświadczenie musi być podpisane przez: prezesa lub wiceprezesa związku lub sekretarza generalnego lub szefa wyszkolenia i zawierać dokładną datę uzyskania klasy, podstawę nadania klasy (wraz z opisem osiągnięć), rodzaj dokumentu, w którym ogłoszono nadanie klasy przez właściwy związek sportowy (komunikat) oraz termin jego ważności.
 • zakwalifikowani na kierunek Fizjoterapia zobowiązani są dostarczyć do 01 października:

  a) kserokopię wpisu do książeczki sanitarno-epidemiologicznej,
  b) kserokopię wyników badań wydanych przez sanepid.

TERMINY rekrutacji dla kandydatów na studia II stopnia

 • rejestracja elektroniczna – od 06 maja do 20.09.2019 r.
 • składanie dokumentów – 12.09 – 20.09.2019 r. w godz. 8.00-14.30 (13.09 i 20.09 do 17.00)
 • ogłoszenie listy przyjętych – 23.09.2019 r. o godz. 12.00

MIEJSCE składania dokumetów

Punkt Rekrutacyjny (Budynek Główny) – I piętro, p. 110
Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej
ul. Estkowskiego 13
66-400 Gorzów Wielkopolski