fbpx

rekrutacja kierunek dietetyka

Kierunek Dietetyka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Rosnąca świadomość społeczeństwa, potrzeba dbania o zdrowie i kondycję fizyczną dają coraz większe szanse na zatrudnienie i rozwój specjalistów tej branży.

FORMA STUDIÓW

Studia I stopnia na kierunku Dietetyka trwają 3 lata i prowadzone są w formie stacjonarnej.

W trakcie studiów do wyboru są dwie specjalności:

 • żywienie w sporcie,
 • dietoterapia i dietoprofilaktyka.

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent, po ukończeniu studiów, otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Jest przygotowany do:

 • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia,
 • planowania racjonalnego żywienia różnych grup ludności,
 • planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją,
 • profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych,
 • a także prowadzenia edukacji żywieniowej.

Absolwent, oprócz opanowania powyższych umiejętności, będzie dodatkowo wyposażony w:

 • szczegółową wiedzę w zakresie żywienia osób aktywnych fizycznie, a przede wszystkim uprawiających sport wysoko kwalifikowany, 
 • wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w dziedzinie żywienia człowieka.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent kierunku Dietetyka jest przygotowany do pracy w wielu instytucjach (ZOZ-y, żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale, domy opieki, poradnie żywieniowe i dietetyczne, zakłady żywienia zbiorowego, firmy cateringowe, placówki sportowe itd.) i firmach przemysłu spożywczego, a także w podmiotach zajmujących się edukacją, upowszechnianiem wiedzy oraz promowaniem żywieniowych zachowań prozdrowotnych.

Absolwent kierunku Dietetyka może podjąć pracę w:

 • poradniach żywieniowych,
 • szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • klubach i stowarzyszeniach sportowych,
 • innych instytucjach związanych z doradztwem w zakresie żywienia ludzi, oraz upowszechnianiem wiedzy o żywieniu człowieka.