fbpx

rekrutacja kierunek fizjo

Studia jednolite 5-letnie magisterskie

Podczas nauki studenci nabywają kompetencje kształtowania, podtrzymywania i odtwarzania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, obniżonej lub utraconej wskutek chorób lub urazów.

Program studiów na kierunku Fizjoterapia jest zgodny z ministerialnymi standardami kształcenia. Obejmuje wiedzę z zakresu fizjoterapii klinicznej i diagnostyki funkcjonalnej, a także umiejętności wykonywania i planowania zabiegów z fizykoterapii, kinezyterapii, procedur terapii manualnej i masażu oraz stosowania środków, zabiegów i metod specjalnych.

FORMA STUDIÓW

Studia jednolite na kierunku Fizjoterapia trwają 5 lat i prowadzone są w formie stacjonarnej.

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci nabywają kompetencje do kształtowania, podtrzymywania i odtwarzania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, obniżonej lub utraconej wskutek chorób lub urazów. Absolwenci uzyskają również uprawnienia do badania, oceniania, diagnozy funkcjonalnej, programowania postępowania, a także przeprowadzenia powtórnej oceny pacjenta na potrzeby prowadzonego procesu terapeutycznego, zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 553).

Zawód fizjoterapeuty z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a studia na kierunku fizjoterapia stwarzają szerokie możliwości zatrudnienia, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Z powodzeniem umożliwiają prowadzenie i rozwijanie własnej działalności gospodarczej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tego kierunku po zdaniu Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego może pracować jako fizjoterapeuta w:

  • placówkach służby zdrowia,
  • ośrodkach dla osób niepełnosprawnych,
  • domach opieki społecznej,
  • hospicjach,
  • ośrodkach sportowych,
  • organizacjach sportowych,
  • sanatoriach,
  • SPA&Wellness.