Studia adresowane są dla osób, które chcą pomóc osobom starszym w usprawnianiu bądź w podtrzymywaniu funkcjonowania ich ciała.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent będzie dysponować poszerzoną wiedzą w obszarach: gerontologii, aktywności fizycznej, sprzętu medycznego. Zapozna się z problemami, z którymi borykają się osoby w wieku podeszłym.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci tego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie:

  • w szpitalach i klinikach na oddziałach geriatrycznych,
  • w ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób starszych,
  • domach pomocy społecznej,
  • a także będą przygotowani na otwarcie własnej działalności rehabilitacyjnej.