KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA

WYDZIAŁOWA KOMISJA PROGRAMOWA

WYDZIAŁOWA KOMISJA KONKURSOWA NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE

ZESPÓŁ DS. OCENY BAZY DYDAKTYCZNEJ

KOMISJA OPINIODAWCZO-KASACYJNA