fbpx

SENAT UCZELNI

 • prof. AWF dr hab. Piotr Żurek
 • prof. AWF dr hab. Anna Skarpańska-Stejnborn
 • stud. Gabriela Łabędź

RADA PROGRAMOWA

 • dr hab. Leszek Zguczyński

KOMISJE SENACKIE

Senacka Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

 • prof. AWF dr hab. Anna Skarpańska-Stejnborn

Uczelniana Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia

 • prof. AWF dr hab. Anna Skarpańska-Stejnborn
 • dr hab. Sławomir Marszałek

Senacka Komisja ds. Nagród i Wyróżnień

 • prof. dr hab. Tomasz Jurek
 • prof. AWF dr hab. Piotr Żurek

Senacka Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów

 • dr Piotr Wójciak
 • stud. Maria Hoffmann

Senacka Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów

 • stud. Gabriela Łabędź

Senacka Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się

 • prof. AWF dr hab. Piotr Żurek

Uczelniana Komisja Wyborcza

 • prof. AWF dr hab. Piotr Żurek

KOMISJE REKTORSKIE

Komisja Podziału Funduszu Świadczeń (na rok akademicki 2021/22)

 • prof. AWF dr hab. Piotr Żurek
 • mgr Izabela Lejman
 • stud. Gabriela Łabędź

Komisja Stypendialna (na rok akademicki 2021/22)

 • dr Piotr Wójciak
 • mgr Izabela Lejman
 • stud. Julia Jackowska

Odwoławcza Komisja Stypendialna (na rok akademicki 2021/22)

 • dr Piotr Basta
 • stud. Maria Hoffmann

Uczelniana Komisja Socjalna Pracowników

 • mgr Sylwia Łopato-Szafratowicz
 • Renata Szulżyk

Komitet Wydawniczy

 • prof. dr hab. Tomasz Jurek