fbpx
baner_spot baner_2_nabpng 500x140_wf 500x140_Fizjo 500x140_diet

Z przyjemnością informujemy, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę programową dla kierunku wychowanie fizyczne prowadzonego w Filii w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym oraz drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.


Kolejna ocena programowa tego kierunku studiów przewidziana jest na rok akademicki 2027/2028.

Prezydium PKA w uchwale nr 595/2022 z dnia 21 lipca 2022 r. stwierdziło, że proces kształcenia realizowany w Filii umożliwia studentom kierunku wychowanie fizyczne osiągnięcie założonych efektów uczenia się. Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej zostały spełnione.

Uzyskanie pozytywnej oceny PKA było możliwe dzięki zaangażowaniu w proces dydaktyczny i przygotowania do akredytacji całej społeczności akademickiej: nauczycieli, studentów, pracowników administracji i interesariuszy zewnętrznych.

Wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu dziękujemy i serdecznie gratulujemy.