fbpx
baner_spot baner_2_nabpng 500x140_wf 500x140_Fizjo 500x140_diet
Minister Edukacji i Nauki przyznał naszej Uczelni kategorię naukową A w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej, co świadczy o docenieniu wysokiego poziomu prowadzonej przez pracowników naszej Uczelni działalności naukowe i publikacyjnej oraz skuteczności aplikowania o granty naukowe w konkursach krajowych i zagranicznych.
Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom, którzy swoją pracą, badaniami, publikacjami i wdrożeniami przyczynili się do uzyskania takiego rezultatu. Stawiamy sobie za cel oczywiście kategorię A+, ale cieszymy się również bardzo z kategorii A – mówi Rektor Akademii – prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński.
 
Przypomnijmy: przepisy dotyczące prowadzonej co cztery lata ewaluacji uczelni i instytutów naukowych wprowadziła Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W ramach ewaluacji MEiN przyznaje kategorie naukowe w poszczególnych dyscyplinach nauki, które wpływają na kwotę subwencji, możliwość nadawania stopni naukowych i prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim. Podstawowymi kryteriami ewaluacji są: poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych, wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.