fbpx
baner_spot baner_2_nabpng 500x140_wf 500x140_Fizjo 500x140_diet

Rusza piąta edycja programu stypendialnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Studenci mają szansę otrzymać wsparcie finansowe na rok akademicki 2022/2023. Przyznawane będą stypendia motywujące oraz stypendia przedsiębiorcze.

 

 

 

 

Stypendium motywujące

Jest to wsparcie przyznawane osobom, które mieszkają w województwie lubuskim i podejmują w nim studia. Stypendium przyznawane jest na 9 miesięcy – od października do czerwca, w wysokości maksymalnie 1000 zł miesięcznie.
O stypendium mogą się ubiegać osoby na pierwszym roku studiów stacjonarnych I stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunku technicznym, ekonomicznym, biologiczno-przyrodniczym lub pedagogicznym na specjalności nauczycielskiej. Dodatkowo premiowana jest aktywność studenta, np. wolontariat lub działalność w lubuskiej organizacji pozarządowej.

Stypendium przedsiębiorcze

Stypendium przedsiębiorcze przyznawane jest studentom z województwa lubuskiego na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Można je otrzymać na pierwszym roku studiów stacjonarnych II stopnia. Osoby, które starają się o stypendium, powinny mieć już zarejestrowaną firmę i przedstawić swój biznesplan. Powinny też mieć zaświadczenie o studiowaniu na lubuskiej uczelni.

Do kiedy i gdzie składać wnioski?

Termin składania wniosków wraz z wymaganymi załącznikami upływa 20 października 2022 r. Można je złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego (Zielona Góra, ul. Podgórna 7) lub wysłać pocztą z dopiskiem „Wniosek o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego”.

Więcej informacji