fbpx
baner_rekrutacja_wrzesien 50-lat_www
Docent Lech Erdmann związany był z Uczelnią ponad 30 lat. Był pierwszym prorektorem naszej gorzowskiej filii, oraz współtwórcą Wydziału Turystki Rekreacji. Od 1971 roku, przez 28 lat, prowadził poranną gimnastykę w poznańskim radiu. W maju skończył 90 lat. Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 8.50 w najbliższy piątek 10 września, na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu..

Lech Erdmann urodził się w 1931 r. w Bydgoszczy. Kształcił się i pracował w Poznaniu. Ukończył Liceum Spółdzielcze (1951), a potem w latach 1951-1954 studiował w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego (obecna AWF Poznań), magisterium obronił w 1957. W 1965 r. uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Wychowania Fizycznego w AWF w Warszawie.

Już na drugim roku studiów został asystentem w Zakładzie Gimnastyki macierzystej uczelni, w którym założył i prowadził pierwszą w Polsce Pracownię Rekreacji Ruchowej (1967-1972). Przeszedł wszystkie etapy w rozwoju nauczyciela akademickiego, pełniąc wiele funkcji uczelnianych w Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim oraz uzyskując szereg odznaczeń uczelnianych i ministerialnych.

W latach 1971-1974 kierował Filią WSWF w Gorzowie Wlkp., jako pełnomocnik Rektora ds. Filii, a od 1 stycznia 1972 r. jako prorektor ds. Filii, którego wspierał, przybyły z kołobrzeskiego Studium Nauczycielskiego, prodziekan ds. Filii dr Bernard Woltmann. Utworzenie nowej funkcji prorektora świadczyło o nadaniu przez władze uczelni wysokiej rangi zamiejscowej placówce. W Gorzowie ten fakt także przyjęto z uznaniem, bowiem szefem nowej uczelni, jak nazywano Filię, został ,,Pan Rektor”, który pracował na miejscu – co z dumą podkreślano w rodzącym się gorzowskim środowisku akademickim oraz ,,na mieście”.

Na początku lat 70., wraz z prof. Jerzym Boguckim, był współtwórcą Wydziału Turystyki i Rekreacji w AWF Poznań. Początkowo kierował Instytutem Teoretycznych Podstaw i Programowania Rekreacji (1974-1984). W latach 1991-1997 był kierownikiem Zakładu Teorii Czasu Wolnego i Rekreacji. Z dniem 30 czerwca 1997 roku, w wieku 66 lat, przeszedł na emeryturę.

Docent Erdmann zajmował się rekreacją ruchową, badaniami wydolności pracowników różnych zawodów oraz szkoleniem animatorów rekreacji w zakładach pracy. Jego wielką pasją – obok rekreacji – była gimnastyka, którą uprawiał w Ogniwie Poznań. Był prezesem Okręgowego Związku Gimnastyki. Od 1971 r., przez 28 lat, prowadził popularną audycję radiową Gimnastyka poranna przy radiu, którą ćwierć wieku wcześniej zapoczątkował Karol Hoffmann.

Pełnił funkcję przewodniczącego Europejskiego Stowarzyszenia Czasu Wolnego (ELRA) oraz wchodził w skład Komitetu Wykonawczego Światowego Zespołu Ekspertów ds. Wypoczynku i Rekreacji. Powołał też Polskie Europejskiego Stowarzyszenia Czasu Wolnego.

W maju br. skończył 90 lat. Wtedy powiedział dziennikarce, Grażynie Wrońskiej: – Zawsze uważałem, że aktywność fizyczna tak, jak i aktywność intelektualna, aktywność kulturalna to są nierozłączne czynniki, które powinny każdemu towarzyszyć od wczesnej młodości do późnej starości.

Lech Erdmann zmarł 5 września br.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 8.50 w najbliższy piątek 10 września, na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.