baner_www_rekrutacja_1 baner_www_wf baner_www_diet baner_www_fizjo

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, dziś, tj. 19 maja br., odbyło się posiedzenie kierownictwa Uczelni, podczas którego Rektor powołał prorektorów i dziekanów na kadencję 2020-2024. Nowym Prorektorem ds. Studiów zostanie prof. AWF dr hab. Jacek Zieliński, stanowiska dziekanów obejmą prof. AWF dr hab. Urszula Czerniak i dr hab. Piotr Żurek. Prof. dr hab. Jan Celichowski pozostanie Prorektorem ds. Nauki, natomiast prof. dr hab. Tomasz Tasiemski Dziekanem Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej.


W trakcie dzisiejszego posiedzenia omówione zostały sprawy dotyczące bieżącego funkcjonowania Akademii, planów na najbliższe miesiące związanych z zakończeniem roku akademickiego oraz strategiczne kierunki działania Uczelni.

Rektor prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński powołał na kluczowe stanowiska w Uczelni osoby, które pełnić będą funkcje kierownicze w Akademii w kadencji 2020-2024. Podobnie jak w latach ubiegłych, w nowej kadencji AWF będzie miała dwóch prorektorów oraz trzech dziekanów.

Stanowisko Prorektora ds. Nauki ponownie obejmie prof. dr hab. Jan Celichowski
Stanowisko Prorektora ds. Studiów obejmie prof. AWF dr hab. Jacek Zieliński

Stanowisko Dziekana Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej obejmie prof. dr hab. Tomasz Tasiemski
Stanowisko Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu obejmie prof. AWF dr hab. Urszula Czerniak
Stanowisko Dziekana Filii gorzowskiej – ZWKF obejmie dr hab. Piotr Żurek

Mimo kilku zmian na stanowiskach kierowniczych, w kadencji 2020-2024 realizowana będzie dotychczasowa polityka rozwoju naukowego Uczelni, zmierzająca do uzyskania wysokiej kategorii naukowej oraz dotychczasowa polityka dydaktyczna. Będą prowadzone również działania w kierunku zawiązania federacji uczelni poznańskich pod szyldem Uniwersytetu Poznańskiego.

Podczas posiedzenia Rektor podziękował także za dotychczasową owocną współpracę prof. AWF drowi hab. Andrzejowi Wieczorkowi, kończącemu drugą kadencję na stanowisku Prorektora ds. Studiów; Dziekanom – prof. drowi hab. Maciejowi Pawlakowi, który pełnił funkcję Dziekana dwóch wydziałów (od 2016 r. Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, po zmianach w strukturze w 2019 r. Wydziału Nauk o Zdrowiu), oraz drowi hab. Leszkowi Zguczyńskiemu, który w latach 2015-2020 pełnił funkcję dziekana ZWKF w Gorzowie Wlkp.