baner-kierunki-rejestracja-

„Gorzowski Festiwal Nauki z AWF” przystąpił do Porozumienia Organizatorów Festiwali Nauki w Polsce. Podpisanie listu intencyjnego nastąpiło 27 stycznia 2020 r. w Katowicach podczas Pierwszego Forum Organizatorów Polskich Festiwali Nauki, w którym wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz koordynatorzy i przedstawiciele Festiwali Nauki z całej Polski.

Zainicjowana sieć współpracy pomiędzy uczelniami ma na celu przede wszystkim integrację środowiska zajmującego się popularyzacją nauki, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk związanych z organizacją festiwali oraz inicjowanie działań popularnonaukowych o charakterze ogólnokrajowym.
List intencyjny, z upoważnienia JM Rektora dra hab. prof. AWF Dariusza Wielińskiego, podpisała dr Justyna Forjasz.

Pierwsze Forum Organizatorów Polskich Festiwali Nauki odbyło się podczas 4. Śląskiego Festiwalu Nauki.

A