baner-kierunki-rejestracja-

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim nowy rok akademicki uroczyście rozpoczął 4 października. Dziekan Wydziału, dr hab. Leszek Zguczyński powitał wszystkich przybyłych gości, a w szczególnych słowach zwrócił się do studentów I roku, witając ich w murach Uczelni.

Prorektor ds. Studiów, dr hab. prof. AWF Andrzej Wieczorek, w przemówieniu inauguracyjnym nawiązał do jubileuszu 100-lecia Uczelni oraz nakreślił wyzwania jakie stawia przed środowiskiem akademickim nowa Ustawa.

Centralną częścią uroczystości było ślubowanie studentów I roku, a następnie wręczenie indeksów tym, którzy najlepiej przeszli postępowanie kwalifikacyjne.

Tradycyjnie, w inauguracji roku akademickiego brali udział słuchacze Uniwersytetu III Wieku, którzy odebrali indeksy z rąk prezesa pana Czesława Gandy.

W trakcie inauguracji nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów nowo wypromowanym doktorom.

Władze Uczelni wyróżniły sportowców – studentów ZWKF, którzy reprezentowali Akademię na najważniejszych imprezach sportowych Polski, Europy i świata. Listy gratulacyjne otrzymali:
Katarzyna Boruch –  wioślarstwo, Grzegorz Bryński – kajakarstwo, Olga Michałkiewicz – wioślarstwo, Anna Puławska – kajakarstwo, Karolina Naja – kajakarstwo, Wiktor Głazunow – kajakarstwo, Kamil Kołpak – kajakarstwo, Paweł Kaczmarek – kajakarstwo, Dorian Kliczkowski – kajakarstwo.

Wykład inauguracyjny, pt. „Epidemia otyłości: skąd się wzięła, co oznacza i dokąd zmierzamy” wygłosiła dr inż. Kinga Mruczyk.

Uroczystość uświetnił występ Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku - „Uniwerek”