UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Turystyka i Rekreacja

rekrutacja kierunek tir

Celem studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja jest wykształcenie i przygotowanie absolwentów do pracy w dynamicznie zmieniającym się i coraz bardziej zróżnicowanym sektorze turystyki i rekreacji.

 

Forma studiów

Zajęcia na kierunku Turystyka i Rekreacja prowadzone są w formie stacjonarnej.

Oferowane są cztery specjalności:

 • turystyka i rekreacja aktywna,
 • turystyka i rekreacja osób starszych,
 • turystyka i rekreacja w resocjalizacji,
 • turystyka i rekreacja w agroturystyce.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci tego kierunku nabywają kompetencje w zakresie projektowania, organizowania i realizacji działań turystyczno-rekreacyjnych, nawiązywania kontaktów i komunikowania się w języku obcym. Ponadto, absolwenci uzyskują przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie ukończonego kierunku.

W trakcie studiów student ma możliwość (dla chętnych, bezpłatnie) zrobić Kurs instruktora rekreacji AWF w sportach nieolimpijskich – do wyboru:

 • fitness – nowoczesne formy gimnastyki,
 • fitness – ćwiczenia siłowe,
 • narciarstwo powszechne – zjazdowe,
 • pływanie rekreacyjne,
 • samoobrona,
 • tenis,
 • zespołowe gry rekreacyjne – piłka siatkowa,
 • zespołowe gry rekreacyjne – piłka nożna,
 • zespołowe gry rekreacyjne - koszykówka
 • żeglarstwo jachtowe.

Instruktorzy rekreacji ruchowej AWF, poza programowaniem i realizacją zajęć lub imprez rekreacyjno-sportowych, pełnią ważną funkcję opiniotwórczą w społeczeństwie. Przygotowani są ponadto do pracy z rekreantami w obiektach sportowo-rekreacyjnych, fitness klubach, miejskich lub gminnych ośrodkach kultury, gdzie oferowane są zajęcia ruchowe.

 

Perspektywy zawodowe

Absolwent otrzymuje uprawnienia do pracy na stanowisku:

 • specjalisty turystyki i rekreacji w instytucjach, ośrodkach i placówkach turystyczno-wypoczynkowych, sportowo-rekreacyjnych, agroturystycznych, oświatowo-wychowawczych, opieki i pomocy społecznej, resocjalizacji i terapii niedostosowanych społecznie, w tym m.in. w zakładach karnych, poprawczych, ośrodkach terapeutycznych dla niedostosowanych społecznie i uzależnionych.
 • kierownika placówek w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, jednostkach administracji państwowej oraz samorządowej, turystycznych i·rekreacyjnych organizacjach społecznych.

 

Program studiów

Program studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja jest w pełni zgodny z aktualnymi wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Program ten obejmuje moduły / przedmioty:

 • kształcenia podstawowego (np. język obcy – do wyboru, pierwsza pomoc przedmedyczna),
 • kształcenia kierunkowego (np. projekty TiR w ramach UE, trening zdrowotny, pilotaż i·przewodnictwo turystyczne – do wyboru język wykładowy: j. polski, j. angielski),
 • w ramach specjalności (np. aktywizacja ruchowa, dietoprofilaktyka i dietoterapia, trening umysłu i techniki antystresowe, podstawy wiedzy o uzależnieniach).

W zakresie kształcenia kierunkowego oraz w ramach specjalności znajdują się również moduły sportowo-rekreacyjne (np. fitness – do wyboru, zimowe sporty rekreacyjne – do wyboru, formy aktywności rekreacyjnej w wodzie – do wyboru, taneczne formy rekreacji – do wyboru, rekreacyjne sporty indywidualne – do wyboru).

 

Forma zajęć

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną, wśród której obok przedstawicieli nauki i sportu, można znaleźć praktyków z branży np.: właściciela biura turystycznego, właściciela pensjonatu, pilota wycieczek, mecenasa, kierowcę autokaru turystycznego, osobę posiadającą doświadczenie współpracy z OSiR w·zakresie działań rekreacyjno-sportowych.

Program studiów obejmuje m.in. moduły / przedmioty, z których zajęcia realizowane są poza uczelnią np.: ćwiczenia terenowe w regionie – woj. lubuskie, obóz rekreacyjno-sportowy i wędrówki terenowe (do wyboru letni lub zimowy), przyrodnicze i kulturowe walory turystyczne wybranego regionu w Polsce – zajęcia terenowe, pilotaż i przewodnictwo turystyczne, rekreacyjne formy turystyki – do wyboru (m.in. wędrówki piesze i rowerowe), zimowe sporty rekreacyjne – do wyboru (m.in. snowboard, narciarstwo zjazdowe lub biegowe), turystyczne formy rekreacji – do wyboru (m.in. spływ kajakowy, rajd pieszy w·górach).

 

Praktyki

Studenci Turystyki i Rekreacji odbywają dwie 2-tygodniowe praktyki zawodowe.

 • praktyka nr 1 – dowolna instytucja, ośrodek lub placówka posiadająca w swoim zakresie działalność turystyczną lub/i rekreacyjną.
  praktyka nr 2 – instytucja, ośrodek lub placówka posiadająca m.in. w swoim zakresie działalność turystyczną lub/i rekreacyjną zgodną ze specjalnością wybraną przez studenta po I roku studiów (np.: ośrodek sportu i rekreacji, ośrodek turystyczno-wypoczynkowy, dom pomocy społecznej, dom dziennego pobytu, gospodarstwo agroturystyczne, zakład karny, ośrodek terapeutyczny dla niedostosowanych społecznie).

 

Wymiana studencka

W naszej Uczelni istnieje możliwość odbycia części studiów zagranicą, m.in. w ramach programu Erasmus. Studenci przystępujący do tego programu mogą ubiegać się o wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni. Więcej informacji: tutaj.