UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku

INFORMACJE OGÓLNE:

Celem kursu jest nabycie uprawnień do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży.

Kierownikiem wypoczynku dzieci i młodzieży może zostać osoba, która:

 • nie była karana;
 • ukończyła 18 lat;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 • ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;
 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat*.

* Doświadczeniem w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych są umiejętności praktyczne i kompetencje nabyte w czasie pracy z dziećmi i młodzieżą, podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w placówkach oświatowych oraz opiekuńczych i wychowawczych w placówkach systemu pieczy zastępczej, a także w organizacjach pozarządowych realizujących statutowe zadania w obszarze oświaty, pomocy społecznej, kultury i sportu, udziału w stażach i praktykach zawodowych doskonalących warsztat pracy, realizacji wolontariatu, umożliwiających profesjonalizm w realizacji powierzonych zadań.

Warunek posiadania ww. doświadczenia nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza.

PROGRAM KURSU

Liczba godzin: 10

Program kursu zgodny z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452):

 1. Planowanie pracy wychowawczej.
 2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
 3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.
 4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego.
 5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku.

KOSZT: 110 zł

DOKUMENTY

 • kwestionariusz zgłoszeniowy;
 • kserokopia dowodu tożsamości;
 • kserokopie dokumentu potwierdzającego co najmniej średnie wykształcenie;
 • dowód wpłaty.