UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Rekrutacja 2017/18 - Zasady rekrutacji na studia I stopnia - II nabór

Postępowanie rekrutacyjne na studia I stopnia w trybie stacjonarnym zostało przedłużone na kierunku:

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE na wszystkie kierunki studiów jest trzyetapowe

 • Rejestracja elektroniczna.
 • Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (medycyny pracy) o braku przeciwskazań do studiów przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych
  dla zdrowia.
 • Konkurs świadectw:
  • ocena uzyskana z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – przelicznik według tabeli numer 1 (w przypadku braku oceny z wf, kandydat nie otrzymuje punktów)
  • wyniki z egzaminu maturalnego części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych oraz opcjonalnie jednego z przedmiotów dodatkowych wskazanego przez kandydata (przedmiot dodatkowy nie jest wymagany).

Na kierunek Wychowanie Fizyczne pierwszeństwo przyjęcia mają osoby, które posiadają klasy sportowe w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Uczelnię (specjalizacje instruktorskie i trenerskie) z uwzględnieniem hierarchii klas.  

PRZELICZNIK OCEN NA PUNKTY

 „Nowa matura”
Przyznanie punktów za oceny z egzaminu maturalnego: na poziomie podstawowym – z przelicznikiem razy 1 (1%=1 pkt); na poziomie rozszerzonym – razy 1,5.
 
„Stara matura”
Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości „starej matury” – stosuje się zasady przeliczania ocen na punkty według Tabeli 1. Limit miejsc na studia dla tych kandydatów określony będzie proporcjonalnie w stosunku do ogólnej liczby kandydatów.

„Matura międzynarodowa”
Z języka obcego kandydat uzyskuje maksymalną liczbę punktów – 150.

Tabela 1.

4-stopniowa skala ocen 6-stopniowa skala ocena
Ocena Punkty Ocena Punkty
5 100 6 100
4 75 5 75
3 50 4 60
  3 45
2 30
 

 Tabela 2. „Matura  międzynarodowa”

Matura międzynarodowa - punkty Nowa matura - punkty
7 100
6 85
5 70
4 55
3 40
2 30
1 15
 

WYMAGANE DOKUMENTY w procesie rekrutacyjnym

 1. Podanie (karta ewidencyjna z konta rejestracyjnego kandydata) podpisane przez kandydata (można pobrać na miejscu, przy składaniu dokumentów);
 2. Kserokopia świadectwa dojrzałości - oryginał do wglądu;
 3. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej – oryginał do wglądu;
 4. Kserokopia dowodu tożsamości – oryginał do wglądu;
 5. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie oraz informacje dotyczące skierowania dostępne w zakładce "pliki do pobrania");
 6. Dwa zdjęcia (zgodne z wymaganiami przy wydawaniu dowodów osobistych);
 7. Kserokopia opłaty rekrutacyjnej;
 8. Biała teczka wiązana (niepodpisana).
 9. Kandydaci zakwalifikowani na kierunek Fizjoterapia zobowiązani są dostarczyć do 01 paźdzernika kserokopię karty szczepień z podanymi datami przyjętych dawek szczepionki WZW typu B lub zaświadczenie od lekarza rodzinnego z datami przyjętych dawek.
 10. Kandydaci zakwalifikowani na kierunek Dietetyka zobowiązani są dostarczyć do 01 października: kserokopię wyników badań wydanych przez sanepid; kserokopię wpisu do książeczki sanitarno-epidemiologicznej; kserokopię orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny) lub lekarza medycy pracy.

TERMINY rekrutacji na studia I stopnia

 • rejestracja elektroniczna – 22.07 – 20.09.2017 r.
 • składanie dokumentów – 14.09 – 20.09.2017 r. godz. od 8:00 do 15:00
 • ogłoszenie listy przyjętych – 22.09.2017 r. godz. 12.00

MIEJSCE składania dokumetów

Punkt Rekrutacyjny (Budynek Główny) – I piętro, p. 110
Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej
ul. Estkowskiego 13
66-400 Gorzów Wielkopolski