UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Kurs instruktora sportu AWF - aqua fitness

INFORMACJE OGÓLNE

Instruktor Rekreacji ruchowej AWF posiada zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiający mu planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z wybranej specjalności. Kurs realizowany jest w ramach specjalności w sportach nieolimpijskich. Instruktor Rekreacji Ruchowej AWF programuje i realizuje zajęcia lub imprezy sportowe w wybranych specjalnościach oraz wszechstronnie oddziałuje na podopiecznych. 

Absolwenci kursu są przygotowani do pracy np. w obiektach i ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, fitness klubach, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego, w miejskich i gminnych ośrodkach kultury, gdzie oferowane są zajęcia ruchowe.

Po zakończeniu kursu Kursanci otrzymują legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF.

CEL ZAJĘĆ

Celem zajęć jest:

 • zdobycie wiedzy teoretycznej związanej z daną wybraną dyscypliną rekreacji ruchowej
 • podniesienie sprawności indywidualnej
 • opanowanie metodyki nauczania
 • opanowanie wiedzy z zakresu prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
 • opanowanie wiedzy z zakresu organizacji imprezy rekreacyjnych
 • przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć rekreacyjnych.

WYMAGANIA

Kurs przeznaczony jest dla każdej osoby, która chciałaby prowadzić zajęcia Aqua fitness na basenie:

 • wykształcenie co najmniej na poziomie średnim (ogólnokształcące lub techniczne),
 • ukończone 18 lat
 • koordynacja ruchowa.

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA KURSIE AQUA FITNESS?

 • Poznasz podstawowe zagadnienia dotyczące Aqua fitnessu.
 • Dowiesz się jak zachować bezpieczeństwo podczas zajęć w wodzie.
 • Nauczysz się zasad planowania zajęć w wodzie oraz dowiesz się jak korzystać z muzyki podczas lekcji.
 • Ćwiczenia teoretyczne oraz praktyczne pozwolą Ci w kompleksowy sposób poprowadzić lekcję Aqua aerobiku w wodzie płytkiej i głębokiej.
 • Dowiesz się jaką postawę powinien przyjąć Instruktor zarówno na zajęciach, przed ich rozpoczęciem, a także po ich zakończeniu.
 • Nauczysz się tworzyć ciekawe modyfikacje ćwiczeń oraz nauczysz się sposobu ich łączenia.

PROGRAM KURSU

Obecny nowy program obejmuje w sumie 90 h (zajęcia praktyczne z elementami teoretycznymi) zgodnie z wymaganiami Załącznika nr 1 do Porozumienia AWF w sprawie systemu kwalifikacji zawodowych w rekreacji ruchowej. Nowe założenia nie określają precyzyjnie ilości wymaganych godzin w programie. Nowy program zawiera obowiązujące zajęcia praktyczne i przedmioty teoretyczne wg wymagań programowych zawartych w porozumieniu i zgodnie z efektami kształcenia;

Przedmioty teoretyczne realizowane na Kursie to: 

 1. Teoria i metodyka rekreacji, 
 2. Anatomiczno-fizjologiczne podstawy ćwiczeń siłowych w rekreacji i sporcie powszechnym, 
 3. Humanistyczne podstawy rekreacji ruchowej i sportu powszechnego (pedagogika, psychologia i socjologia), 
 4. Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 5. Organizacja i marketing imprez sportowych i rekreacyjnych

Tematyka zajęć:

 1. Aqua fitness w ogólnym ujęciu, formy zajęć; Specyfika wody; Oddziaływanie treningu w wodzie na cały organizm człowieka
 2. Rodzaje i charakterystyka zajęć Aqua fitness
 3. Metodyka i systematyka ćwiczeń stosowanych w wodzie; Specjalistyczny sprzęt – rodzaje i możliwości wykorzystania
 4. Trening bez przyborów - z wykorzystaniem oporu wody
 5. Postawa i komunikacja Instruktora podczas zajęć
 6. Muzyka na zajęciach Aqua fitness; Bezpieczeństwo podczas zajęć; Pierwsza pomoc przedmedyczna
 7. Trening w wodzie dla kobiety w ciąży
 8. Aqua Senior; Gry i zabawy w wodzie; Trening Interwałowy; Lekcje poglądowe.

KOSZT

 • 1400 zł

WYMAGANE DOKUMENTY (wzory do pobrania tutaj)

 1. Formularz zgłoszeniowy na Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF;
 2. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem);
 4. Jedno zdjęcie legitymacyjne (3,5 x 4,5 cm);
 5. Oświadczenie o odpłatnosci kursy;
 6. Dowód wpłaty.

Osoby które złożą komplet dokumentów zostaną poinformowane o uruchomieniu Kursu i o dalszych krokach drogą mailową lub telefoniczną. Grupy poszczególnych Kursów są uruchamiane w przypadku uzbierania minimalnej liczby Kursantów.