UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Komisje i Zespoły Wydziałowe 2016-2020

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Skład

Przewodnicząca: dr hab. Barbara Mierzejewska-Krzyżowska

Członkowie: 

 1. prof. dr hab. Tomasz Jurek
 2. dr hab. Zdzisław Adach, prof. AWF
 3. dr hab. Mariusz Naczk
 4. dr hab. Piotr Żurek

Sekretarz: dr Justyna Forjasz

Zadania

Zadania Komisji:

 • przeprowadzenie oceny okresowej dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego nauczyciela akademickiego (z względnieniem kryteriów określonych w § 72 Statutu Akademii z dnia 17.03.2015 r.).

WYDZIAŁOWA ODWOŁAWCZA KOMISJA DS. OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Skład

Przewodniczący: dr hab. Leszek Zguczyński

Członkowie:

 1. prof. dr hab. Leonard Nowak
 2. dr hab. Anna Skarpańska-Stejnborn, prof. AWF

Sekretarz: mgr Agnieszka Basta 

Zadania

Zadania Komisji:

 • rozpatrywanie odwołań od ocen dokonywanych przez Wydziałową Komisję ds. Oceny Nauczycieli Akademickich.

WYDZIAŁOWA KOMISJA NAUKI

Skład

Przewodnicząca: dr hab. Barbara Mierzejewska-Krzyżowska

Członkowie:

 1. prof. dr hab. Tomasz Jurek
 2. dr hab. Mariusz Naczk
 3. dr hab. med. Włodzimierz Kuroczyński, prof. AWF
 4. dr hab. Piotr Żurek

Sekretarz: dr Justyna Forjasz

Zadania

Zadania Komisji:

 • współudział w opracowywaniu kryteriów oceny pracowników naukowodydaktycznych;
 • ustalanie zasad i kryteriów ubiegania się o dofinansowanie badań dla młodych pracowników nauki;
 • pomoc merytoryczna w zakresie prowadzonych badań naukowych;
 • sporządzanie projektu podziału środków finansowych z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na badania własne Uczelni.

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Skład

Przewodnicząca: dr hab. Anna Skarpańska-Stejnborn, prof. AWF

Członkowie:

 1. prof. dr hab. Leonard Nowak
 2. dr Piotr Grochowski
 3. dr n. med. Ewa Latour

Sekretarz: mgr Bogusława Adamska

Zadania

Zadania Komisji:

 • nadzór nad poprawnością wniosków o potwierdzenie efektów uczenia są;
 • ustalanie harmonogramów egzaminów z zajęć, o których zaliczenie ubiega się wnioskodawca;
 • sporządzanie pisemnych opinii w sprawie potwierdzenia lub niepotwierdzenia efektów uczenia się na podstawie analizy dokumentów złożonych przez wnioskodawcę i wyniku egzaminu.

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

Skład

Przewodniczący: dr Jan Łojewski

Z-ca Przewodniczącego: dr Eleonora Sikora

Członkowie:

 1. prof. dr hab. Leonard Nowak
 2. dr hab. Anna Skarpańska-Stejnborn, prof. AWF
 3. stud. Dominika Chećko

Sekretarz: mgr Sylwia Łopato-Szafratowicz (z prawem głosu)

Zadania

Zadania Komisji:

 • ustalanie szczegółowego terminarza czynności wyborczych;
 • organizowanie i przeprowadzanie wydziałowych zebrań wyborczych w celu dokonania wyboru członków senatu i Wydziałowego Kolegium Elektorów;
 • organizowanie i przeprowadzanie zebrań wyborczych w celu dokonania wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału oraz wyboru dziekana i prodziekanów;
 • informowanie Uczelnianej Komisji Wyborczej o ustalonym szczegółowym terminarzu czynności wyborczych, o przebiegu i wynikach wyborów;
 • zabezpieczenie dokumentacji wyborów.

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA

Skład

Przewodniczący: dr hab. Leszek Zguczyński

Z-ca Przewodniczącego: dr Piotr Grochowski

Członkowie:

 1. dr Piotr Basta

Sekretarz: mgr Bogusława Adamska

Zadania

Zadania Komisji:

 • koordynacja i nadzór nad pracą Punktu Rekrutacyjnego;
 • rozpatrywanie wniosków Punktu Rekrutacyjnego o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego w przypadkach wątpliwych, a w tym występowanie w tych sprawach do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;
 • przyjmowanie na studia kandydatów w ramach limitu miejsc będącego w dyspozycji Komisji.

Zadania Sekretarza Komisji:

 • obsługa biurowo-techniczna Komisji,
 • współpraca z Punktem Rekrutacyjnym w ramach prowadzonych przez jednostkę działań związanych z potrzebami Komisji.

Zadania Punktu Rekrutacyjnego:

 • udzielanie informacji w prawach dotyczących warunków rekrutacji;
 • kontrola nad poprawnością przebiegu rejestracji elektronicznej;
 • przyjmowanie i kompletowanie dokumentów składanych przez kandydatów na studia w ZWKF w Gorzowie Wielkopolskim;
 • sporządzanie list przyjętych na poszczególne kierunki studiów;
 • zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania rekrutacyjnego;
 • przygotowanie materiałów dla Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w związku z odwołaniami kandydatów;
 • sporządzanie wniosków do Komisji o dopuszczenie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego w przypadkach budzących wątpliwości.

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Skład

Przewodniczący: dr Mariola Radzińska

Członkowie:

 1. dr hab. Barbara Mierzejewska-Krzyżowska
 2. dr hab. Mariusz Naczk
 3. dr Jan Łojewski
 4. stud. Karina Turek

Sekretarz: mgr Sylwia Łopato-Szafratowicz

Zadania

Zadania Komisji:

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA

Skład

Przewodniczący: dr Piotr Basta

Członkowie:

 1. stud. Mateusz Dominik
 2. stud. Joanna Halagiera
 3. stud. Katarzyna Mrzywka
 4. stud. Karina Turek

Sekretarz: mgr Izabela Geńko (z prawem głosu)

Zadania

Zadania Komisji:

 • przyznawanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.

KOMISJA PROGRAMOWA DLA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE

Skład

Przewodniczący: dr hab. Piotr Żurek

Członkowie:

 1. dr Anna Kasperska
 2. dr Łukasz Lamcha
 3. dr Alicja Naczk
 4. dr Marzena Tomczak
 5. dr Jerzy Trzeciak
 6. dr Piotr Wójciak
 7. stud. Magdalena Dąbek

Sekretarz: mgr Bogusława Adamska

Zadania

Zadania Komisji: 

KOMISJA PROGRAMOWA DLA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

Skład

Przewodniczący: dr hab. Leszek Zguczyński

Członkowie:

 1. dr hab. Sławomir Marszałek
 2. dr n. med. Małgorzata Chochowska
 3. dr n. med. Stanisław Faliszewski
 4. dr n. med. Monika Kuczma
 5. dr Anita Kulik
 6. dr n. med. Ewa Latour
 7. stud. Paulina Miś

Sekretarz: mgr Iwona Grabowska-Trzeciak

Zadania

Zadania Komisji: 

KOMISJA PROGRAMOWA DLA KIERUNKU DIETETYKA

Skład

Przewodniczący: dr hab. Anna Skarpańska-Stejnborn, prof. AWF

Członkowie:

 1. dr hab. Rafał W. Wójciak
 2. dr Małgorzata Mizgier
 3. dr inż. Kinga Mruczyk
 4. dr Joanna Ostapiuk-Karolczuk
 5. stud. Barbara Krystkiewicz

Sekretarz: mgr Magdalena Trzeciak-Witkowiak

Zadania

Zadania Komisji: 

ZESPÓŁ DS. OCENY BAZY DYDAKTYCZNEJ

Skład

Przewodniczący: dr Wojciech Gruszka

Członkowie:

 1. mgr Iwona Grabowska-Trzeciak
 2. mgr Magdalena Trzeciak-Witkowiak
 3. Jerzy Purat
 4. Renata Szulżyk
 5. Grzegorz Śnieguła
 6. Barbara Zdrowowicz

Sekretarz: mgr Sylwia Łopato-Szafratowicz (z prawem głosu)

Zadania

Zadania Zespołu: 

KOMISJA OPINIODAWCZO-KASACYJNA

Skład

Przewodnicząca: Renata Szulżyk

Z-ca Przewodniczącej: Barbara Zdrowowicz

Członkowie:

 1. Adam Konik
 2. Henryk Budny
 3. Krzysztof Witków

Sekretarz: Ewa Nowak (z prawem głosu)

Zadania

Zadania Komisji:

 • dokonanie oceny stanu fizycznego przedmiotów przeznaczonych do likwidacji, ujętych trescią wniosku o likwidację sktadników mienia;
 • ustalenie sposobu likwidacji sktadników mienia (złomowanie, sprzedaż, przekazanie);
 • sporządzenie protokołów likwidacji i przedłożenie do zatwierdzenia Kwestorowi i Kanclerzowi Uczelni;
 • dokonanie fizycznej likwidacji sktadników mienia.