covid_19

W dniu 08.06.2017 r. w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się współorganizowana przez Wydział: II konferencja z cyklu Biznes – Edukacja – Nauka, pt. „Od przedszkolaka do inżyniera, czyli kto nam da skrzydła”. Głównym organizatorem i pomysłodawcą konferencji było Stowarzyszenie Lubuska Sieć Innowacji, będące koordynatorem partnerstwa innowacyjnych przedsiębiorstw, uczelni wyższych oraz parków technologicznych.

Zaprezentowane szerokie spektrum referatów oraz dyskusja panelowa, dały odpowiedź środowisku reprezentującym biznes, edukację oraz naukę na pytanie, czy wykorzystując już istniejący potencjał edukacyjny jesteśmy zdolni do stworzenia kompleksowej oferty edukacyjnej. Oferty, która zaspokoi potrzeby pracodawców i pozwoli im na długofalowe planowanie działalności gospodarczej w naszym regionie w oparciu o kadrę techniczną nowej generacji.

Spośród przedstawicieli AWF w Poznaniu, dr hab. Leszek Zguczyński, Dziekan Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej AWF w Gorzowie Wlkp., zaprezentował wykład pt. Człowiek, czyli najbardziej skomplikowane urządzenie – fizjoterapeuta i dietetyk zawodami XXI wieku. Wystąpienie przyjęto z dużym zainteresowaniem. Natomiast pracownicy Zakładu Nauk Fizjologicznych: dr hab. Mariusz Naczk i mgr inż. Jarosław Arlet i zaprezentowali właściwości oraz możliwości praktycznego wykorzystania treningu inercyjnego, na przykładzie opracowanego wspólnie z naukowcami z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, innowacyjnego trenażera Cyklotren.

Uczestnikom konferencji przekazane zostały egzemplarze  monografii pt. Zielona Gospodarka to Zdrowie i Jakość Życia - Przegląd Badań i Wdrożeń w Ramach Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubuskiego. Monografia ta, będąca przykładem synergii i dobrej współpracy środowiska akademickiego i przedsiębiorców, porusza dwa obszary tematyczne dotyczące problemów i technologii środowiskowych oraz zdrowia i jakości życia. Współautorzy monografii będący pracownikami ZWKF w Gorzowie Wlkp. przedstawili zagadnienia związane z profilaktyką i przeciwdziałaniu skutkom chorób cywilizacyjnych, przywracania sprawności osobom niepełnosprawnym ruchowo oraz przeciwdziałaniu skutkom starzenia się, w artykułach wpisujących się w specjalizację Zdrowie i jakość życia:

  1. Jarosław Arlet, Mariusz Naczk, Zdzisław Adach, Wioletta Brzenczek Owczarzak, Piotr Gramza: Trenażer inercyjny jako przykład odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczeństwa konsumpcji w zakresie poprawy sprawności fizycznej,
  2. Mariusz Naczk, Alicja Naczk, Zdzisław Adach, Justyna Forjasz, Tomasz Jędrzejczak, Jarosław Arlet, Wioletta Brzenczek Owczarzak: Trening inercyjny jako forma profilaktyki przeciążeń narządu ruchu u niepełnosprawnych kobiet,
  3. Ewa Latour, Jarosław Arlet, Piotr Gramza, Marek Latour, Lechosław Dworak, Andrzej Bohatyrewicz: Pedobarografia: metoda analizy chodu wspierająca indywidualizację konstrukcji wyrobów obuwniczych.

Współorganizatorami konferencji były: TPV Displays Polska Sp. z o.o., Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej AWF w Gorzowie Wlkp. oraz Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Patronat medialny objęła TVP3.